Individuelt forløb – Sådan bliver du mere nærværende, fokuseret og mindre stresset

Startdato:
Udbyder:
Sted:
5250 Odense SV.
Dage:
8 dage
Pris:
7.795 kr. + moms | PU-støtte: 3.600 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 11 evalueringer)
Efterår 2018

Kurset afholdes som et individuelt forløb, hvor vi mødes 8 gange af ca. 2 timer.

Datoer og tidspunkter aftales udfra hvad der passer dig bedst, og kan starte op, så snart du er tilmeldt, eller efter aftale. Du kan tilmelde dig kurset fra maj 2018.

Kurset tager udgangspunkt i de evidensbaserede programmer:

 • MBSR (Mindfulness baseret stress reduktion)
 • MBCT (Mindfulness baseret kognitiv terapi)

Der indgår relevante øvelser fra de nyeste psykologiske retninger ACT (Acceptence and commitment therapy) samt den  compassionfokuserede psykologi (CFT).

Det individuelle forløb er ideelt, for dig, der af en eller anden årsag ikke ønsker at være i en gruppe, eller som har nogle udviklingspunkter, du ønsker øget fokus på. Forløbet bliver tilpasset herefter, dog vil du stadig komme igennem den samme teori, som på 3 – dags kurset.

Gennem hele forløbet refereres der til forskningsundersøgelser på området.

“Udgangspunktet er, at du er lige præcis som du skal være og at du ikke skal fixes. Men det handler om, at opnå en dybere relation til dig selv og et større kendskab til kroppens reaktioner, dine tanke- og adfærdsmønstre. 

Ingen kan give dig den relation andre end dig.”

Du får hjælp til at implementere det lærte i hverdagen i form af tekster, øvelser og lydfiler, som sendes efter hvergang vi har haft en session. Vi følger op herpå, når vi mødes, og du opfordres til at øve dig hver dag. Øvelserne varer fra 5 – 30 min. Du er altid velkommen til at stille spørgsmål mellem hver session. Det hører med i forløbet.

Udtalelser fra tidligere kursister fremgår her: http://mindfulness-odense.dk/kursisterne_siger/

FORLØBET ER SAMMENSAT SÅLEDES:

SESSION 1 – 3:

Du vil få et grundigt kendskab til hvad Mindfulness er, hvordan det virker og hvorfor, og der vil være fokus på teori, afspændingsøvelser, bevidsthedsøvelser og mindfulness meditationer. Guidningen af øvelserne vil være tilrettet dine behov.

Du vil blive bevidst om de mekanismer der spiller ind, når vi bliver stressede, mister overskuddet, oplever ængstelse, tankemylder og uro eller hvad der er relevant for dig. Og du vil lære, hvordan du kan bruge kroppen, åndedrættet og opmærksomheden til at berolige nervesystemet og tankerne, og derigennem påvirke din egen trivsel, i en hverdag præget af præstationer, forandringer og deadlines.

Du vil mærke effekten på egen krop under øvelserne allerede den første gang. De udviklingspotentialer du kommer med, vil blive implementeret i den teoretiske gennemgang og i guidningen under øvelserne.

 

Emnerne i de 3 første sessioner vil være bla:

 • Hvad betyder Mindfulness og det at være Mindful
 • Grundprincipperne i Mindfulness
 • Forskningen indenfor Mindfulness
 • Det sympatiske og parasympatiske nervesystem, og hvordan vi kan påvirke vores krop og hjerne
 • Automatpiloten, Monkey Mind og indre dialoger
 • Bevidst styring af opmærksomheden
 • Udfordringer ved træningen og Mindfulness
 • Indgange til nærvær, ro og overblik

 

SESSION 4 – 6:

Disse sessioner vil have fokus på dine tanker og følelser.

Vores tanker og følelser har afgørende betydning for vores velbefindende, og for, hvordan vi fungerer privat og på arbejdspladsen.

Studier viser, at det godt kan betale sig at lære, hvordan man tager sig af de følelser, der føles ubehagelige, og at de ikke er så farlige, som de ofte giver sig ud for at være.

Du vil få:

 • en grundig indføring i de psykologiske teorier omkring tanker og følelser.
 • helt konkrete teknikker til, hvordan du kan bevare roen og styrke evnen til at reflektere professionelt og holde fokus, uden af lade dig forstyrre af spontane tanker eller følelser.
 • træning i, hvordan du kan håndtere tankemylder og svære tanker og følelser udfra en compassion orienteret tilgang. Dette kan være kritik fra andre eller én selv, udfordringer i et samarbejde, takling af irritation, vrede eller utålmodighed, håndtering af stress problematikker privat- som arbejdsmæssigt (sygdom, skilsmisse, sorg eller andet)

Ofte dukker der mange forskellige ting op, og det er et emne, som interesserer rigtig mange, når først der bliver åbnet op for det. Når en udfordring er faldet til ro, kan det ske, at der kommer en ny frem, som også gerne vil ses og høres. Vi tager det som det kommer og bruger den tid på det, som er nødvendigt.

Teknikkerne understøttes af teori, lydfiler og tekster, som du får tilsendt til evig eje, og som du vil kunne bruge hvergang der opstår en tanke eller en følelse, der kan være svær at håndtere.

 

SESSION 7 – 8:

I de sidste sessioner vil vi have fokus på, hvordan compassion, medfølelse og venlighed overfor os selv og andre påvirker vores hjerne og vores trivsel. Teorien vil også her være understøttet af forskningsundersøgelser.

Du vil blive præsenteret for øvelser der passer til emnet, og vi vil komme ind på de temaer, som er relevante for dig.

Det kan være den indre kritiker, selvværd, håndtering af personer man har det svært med, respekt for egne og andres grænser, at sige til og fra, selvomsorg eller andet.

Øvelserne vil hjælpe med til, at opnå en større forståelse for dig selv og andre, hvilket vil højne empatien og trivslen både privat og på arbejdspladsen.

Vi vil følge op på hele forløbet, og er der et område, som du ønsker mere af, sætter vi tid af til det.

Vi slutter af med en evaluering af hele kursus forløbet.

Læs mere her: http://mindfulness-odense.dk/

Link til LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/mette-borregaard-andersen-826a1a111/

 

TILMELDING:

Din tilmelding til forløbet er bindende, når den første session er planlagt og aftalt. Må du melde fra hele forløbet senest 14 dage før, betales en administrationsafgift på 1.000 kr. Ved aflysning mindre end 14 dage før eller efter forløbets opstart betales det fulde beløb. Er du nødt til at rykke en aftale under forløbet sker dette dagen før, eller efter aftale. Ellers vil det tælle, som en session.

Undervisere

Mette Borregaard Andersen, http://mindfulness-odense.dk/

Jeg hedder Mette Borregaard Andersen. Jeg har kursusvirksomheden Mindfulness Odense, hvor jeg tilbyder workshops, stressbehandling med mindfulness som metode, foredrag samt gruppe- og individuelle forløb.

Jeg har 10 år på bagen i arbejdet med stress, og det at træne bevidstheden til større fleksibilitet, klarhed og overskud. Min undervisning tager udgangspunkt i forskningsbaserede metoder indenfor Mindfulness psykologien, den kognitiv psykologi og Compassion.

Jeg er dedikeret, professionel og dybt engageret.

Jeg har stor erfaring med kursister indenfor mediebranchen. Jeg har lavet flere forløb for bla. Jysk Fynske Medier, Danmarks Radio og Sjællandske Medier.

Min kernekompetence ligger i mødet med andre mennesker, og min erfaring siger mig, at de vigtigste ingredienser, der skaber den største udvikling er respekt, nærvær, forståelse, stor viden og en dybtfølt interesse i at hjælpe og udvikle.

Mit mål er at møde alle mine kursister på denne måde.

Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan træne vores opmærksomhed, og påvirke vores hjerne, vores krop og nervesystem på en hensigtsmæssig måde, så vi kan blive den bedste udgave af os selv og udnytte vores fulde potentiale, samtidig med, at vi kan bevare roen, og undgå at ryge i stress fælden.

Det er simple teknikker, som er meget virksomme, vi skal bare lære at bruge dem !!

Jeg har taget en grundig teoretisk, filosofisk og praktisk Mindfulness uddannelse hos Center For Mindfulness v/aut. psykolog Silke Rowlin med fokus på behandling, forebyggelse, samtaleterapi og undervisning.

Herud over har jeg taget mange kurser  i brugen af Mindfulness, kognitiv psykologi og Compassion ved bl.a. stress, angst, depression og andre stressrelaterede symptomer. Undervisningen er blevet foretaget af psykiatere, psykologer og læger.

Min undervisning tager udgangspunkt i de evidensbaserede amerikanske programmer MBSR og MBCT og jeg er meget fokuseret på at tilbyde de bedste og mest veldokumenterede teknikker til mine kursister, hvorfor jeg løbende holder mig ajourført via forskningsundersøgelser, supervision samt nye metoder.

Jeg krydrer mine kurser med teknikker og øvelser fra de psykologiske metoder indenfor ACT (acceptence and commitment therapy) samt den compassion fokuserede psykologi. Jeg er desuden opmærksom på den nyeste metode indenfor psykologien, den metakognitive retning.

Jeg kører både workshops, foredrag, gruppeforløb, individuelle forløb og skræddersyede forløb til private og virksomheder og laver kurser rundt i landet.

Jeg underviser både i offentlig og privat regi og er tilknyttet som udbyder hos bla COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) og Pressens Uddannelsesfond, og har udover mediebranchen lavet forløb for bla Fyns Politi, SDU, kommuner og private virksomheder mm.

Deres og andre udtalelser kan I se her: http://mindfulness-odense.dk/kursisterne_siger/

Jeg elsker mit arbejde, elsker at se, hvordan mine kursister via øvelserne begynder at blive mere fleksible i deres tanke- og adfærdsmønstre, og dermed slippe deres potentiale fri og få mere overskud og trivsel ind i deres arbejds- og privatliv.

Læs her, hvad tidligere kursister siger: http://mindfulness-odense.dk/kursisterne_siger/

Læs mere her: http://mindfulness-odense.dk/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mette-borregaard-andersen-826a1a111/