Individuelt forløb : Sådan bliver du mere nærværende, fokuseret og mindre stresset

Startdato:
Udbyder:
Sted:
5250 Odense SV
Dage:
3 dage
Pris:
8.250 kr. + moms | PU-støtte: 2.700 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 13 evalueringer)
Efterår 2019

Et fleksibelt individuelt forløb enten: 

 • 3 dage fordelt over flere uger, hvor vi mødes 4-5 timer pr. gang
 • 8 dage fordelt over 8 uger, hvor vi mødes 1,5 – 2 timer pr. gang 

Datoer og tidspunkter aftales udfra, hvad der passer bedst med dig.

Du kan tilmelde dig kurset fra maj 2019.

De seneste tal viser, at over 1/2 mio danskere hver dag føler sig udbrændte på deres job. Der er mere end nogensinde før brug for redskaber til at trække os i den anden retning og bevidst tage styringen i vores eget liv.  Når vi lærer det, er det bevist, at vi kan reducere sygdomssymptomer, mindske stress, øge vores trivsel og arbejdsglæde.

Gennem mine mange kursister fra mediebranchen, interviews og heldagsbesøg på mediehuse, deltagelse i redaktionsmøder mv. har jeg oparbejdet en stor erfaring med de forskellige udfordringer, man som ansat i branchen oplever i dag.

Kurset tilrettelægges udfra de udviklingspotentialer eller problematikker, som du ønsker at arbejde med.

 

Der tages udgangspunkt i de evidensbaserede programmer:

 • MBSR (Mindfulness baseret stress reduktion) samt
 • MBCT (Mindfulness baseret kognitiv terapi).
 • Der indgår relevante øvelser fra de nyeste psykologiske retninger ACT (Acceptence and commitment therapy) samt den medfølelsesfokuserede psykologi (CFT).

 

Udgangspunktet er, at vi er lige præcis som vi skal være og at vi ikke skal fixes. Men det handler om, at opnå en dybere relation til os selv og et større kendskab til kroppens reaktioner,  vores tanke- og adfærdsmønstre. 

Ingen kan give os den relation andre end os selv.”

 

Forløbet er sammensat således:

 

Session 1 – 3:

Der vil i hele forløbet være fokus på det, du ønsker at arbejde med.

Du vil få et grundigt kendskab til hvad Mindfulness er, hvordan det virker, og hvordan du kan regulere dit stress niveau, dine ups / downs, oparbejde en indre balance, øge din evne til at fokusere og øge dit velvære i en hverdag præget af præstationer, forandringer, forstyrrelser og deadlines.

Du vil på egen krop mærke effekten af øvelserne allerede den første gang.

Der vil være fokus på samtale, teori, afspændingsøvelser, sanseøvelser og Mindfulness meditationer. Guidningen af øvelserne vil være tilrettet dit behov.

Der opnås et grundlæggende kendskab til de mekanismer, der spiller ind, når vi bliver stressede, mister overskuddet, mister fokus, oplever ængstelse, tankemylder og uro eller hvad der er relevant for dig.

Emnerne i de 3 første sessioner er:

 • Hvad betyder Mindfulness og det at være Mindful
 • Grundprincipperne i Mindfulness
 • Forskningen indenfor Mindfulness
 • Det sympatiske og parasympatiske nervesystem, og hvordan vi kan påvirke vores krop og hjerne
 • Automatpiloten, Monkey Mind og indre dialoger
 • Bevidst styring af opmærksomheden
 • Udfordringer ved træningen og Mindfulness
 • Det at handle og det at være
 • Indgange til nærvær, ro og overblik

Du vil få hjælp til at implementere det lærte i hverdagen i form af tekster, øvelser og lydfiler, som sendes efter hver gang, vi har haft en session. Alle øvelser varer mellem 5 – 30 min.

Vi følger op herpå, når vi mødes, og jeg vil stå til rådighed igennem hele forløbet, så du kan kontakte mig ved spørgsmål eller andet.

 

Session 4 – 6:

Disse sessioner vil have fokus på dine tanker og følelser.

Vores tanker og følelser har afgørende betydning for vores velbefindende, og for hvordan vi fungerer privat og på arbejdspladsen.

Studier viser, at det godt kan betale sig at lære, hvordan man tager sig af de følelser, der føles ubehagelige, og at de ikke er så farlige, som de ofte giver sig ud for at være.

Du vil få:

 • en grundig indføring i de psykologiske teorier omkring tanker og følelser.
 • helt konkrete teknikker til, hvordan du kan bevare roen og styrke evnen til at reflektere professionelt og holde fokus, uden af lade dig forstyrre af spontane tanker eller følelser.
 • træning i, hvordan du kan håndtere tankemylder og svære tanker og følelser udfra en compassion orienteret tilgang. Dette kan være kritik fra andre eller én selv, udfordringer i et samarbejde, takling af irritation, vrede eller utålmodighed, ændring af arbejdsvilkår, som man ikke har indflydelse på, håndtering af stress problematikker privat- som arbejdsmæssigt (sygdom, skilsmisse, sorg eller andet)

Ofte dukker der mange forskellige ting op, og det er et emne, som interesserer rigtig mange, når først der bliver åbnet op for det. Når en udfordring er faldet til ro, kan det ske, at der kommer en ny frem, som også gerne vil ses og høres. Vi tager det som det kommer og bruger den tid på det, som er nødvendigt.

Teknikkerne understøttes af teori, lydfiler og tekster, som du får tilsendt, og som du vil kunne bruge hver gang der opstår en tanke eller en følelse, der kan være svær at håndtere.

 

Session 7 – 8:

I de sidste sessioner vil vi have fokus på, hvordan compassion, medfølelse og venlighed overfor os selv og andre påvirker vores hjerne, vores trivsel og vores præstationer på arbejdet. Teorien vil også her være understøttet af forskningsundersøgelser.

Du vil blive præsenteret for øvelser, der passer til emnet, og vi vil komme ind på de temaer, som er relevante for dig.  Det kan være den indre kritiker, selvværd, håndtering af personer man har det svært med, håndtering af arbejdsvilkår, respekt for egne og andres grænser, at sige til og fra, selvomsorg eller andet.

Øvelserne vil hjælpe med til, at højne empatien og trivslen både privat og på arbejdspladsen.

Vi vil følge op på hele forløbet, og er der et område, som du ønsker mere af, sætter vi tid af til det.

Vi slutter af med en evaluering af hele kursus forløbet.

 

Udtalelse fra tidligere kursist:

“Mette er en meget behagelig person, som har stykket et rigtig godt og meget brugbart kursus sammen.

Kurset består både af teori og praktiske øvelser – og særligt øvelserne er meget konkrete og brugbare fra dag ét.

De værktøjer, som jeg har fået med, gør jeg brug af dagligt, og jeg kan mærke, at de gør en forskel for mit mentale helbred.

Min største anbefaling, hvis du vil have bedre styr på “Øverste etage”.

 

Andre udtalelser fra tidligere kursister fremgår her:

http://mindfulness-odense.dk/kursisterne_siger/

Link til LinkedIn profil:

https://www.linkedin.com/in/mette-borregaard-andersen-826a1a111/

 

TILMELDING:

Din tilmelding til forløbet er bindende, når den første session er planlagt og aftalt. Må du melde fra hele forløbet senest 14 dage før, betales en administrationsafgift på 1.000 kr. Ved aflysning mindre end 14 dage før eller efter forløbets opstart betales det fulde beløb. Er du nødt til at rykke en aftale under forløbet sker dette dagen før, eller efter aftale. Ellers vil det tælle, som en session.

 

Andre kurser fra Mindfulness Odense:

3 – dags workshop i Kbh “Styr din hjerne, øg din trivsel og undgå stress”:

https://mediernesefteruddannelse.dk/kurser/styr-din-hjerne-…-undgaa-stress-3/ ‎

3 – dags workshop i Århus “Styr din hjerne, øg din trivsel og undgå stress”:

https://mediernesefteruddannelse.dk/kurser/styr-din-hjerne-…-undgaa-stress-3/ ‎

1- dags workshop i Kbh, “Stress af og få løn for det”:

https://mediernesefteruddannelse.dk/kurser/stress-af-og-faa-loen-for-det/ ‎

1- dags workshop i Århus,”Stress af og få løn for det”:

https://mediernesefteruddannelse.dk/kurser/stress-af-og-faa-loen-for-det/ ‎

1 dags workshop i Kbh/Århus: “Find fokus på dit arbejde – og præstér som en jagerpilot”:

https://mediernesefteruddannelse.dk/kurser/find-fokus-paa-d…om-en-jagerpilot/ ‎

Undervisere

Mette Borregaard Andersen, http://mindfulness-odense.dk/

Jeg hedder Mette Borregaard Andersen. Jeg har kursusvirksomheden Mindfulness Odense, hvor jeg tilbyder workshops, stressbehandling med mindfulness som metode, foredrag samt gruppe- og individuelle forløb.

Jeg har 10 år på bagen i arbejdet med stress, og det at træne bevidstheden til større fleksibilitet, klarhed og overskud. Min undervisning tager udgangspunkt i forskningsbaserede metoder indenfor Mindfulness psykologien, den kognitiv psykologi og Compassion.

Jeg er dedikeret, professionel og dybt engageret.

Jeg har stor erfaring med kursister indenfor mediebranchen. Jeg har lavet flere forløb for bla. Jysk Fynske Medier, Danmarks Radio og Sjællandske Medier.

Min kernekompetence ligger i mødet med andre mennesker, og min erfaring siger mig, at de vigtigste ingredienser, der skaber den største udvikling er respekt, nærvær, forståelse, stor viden og en dybtfølt interesse i at hjælpe og udvikle.

Mit mål er at møde alle mine kursister på denne måde.

Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan træne vores opmærksomhed, og påvirke vores hjerne, vores krop og nervesystem på en hensigtsmæssig måde, så vi kan blive den bedste udgave af os selv og udnytte vores fulde potentiale, samtidig med, at vi kan bevare roen, og undgå at ryge i stress fælden.

Det er simple teknikker, som er meget virksomme, vi skal bare lære at bruge dem !!

Jeg har taget en grundig teoretisk, filosofisk og praktisk Mindfulness uddannelse hos Center For Mindfulness v/aut. psykolog Silke Rowlin med fokus på behandling, forebyggelse, samtaleterapi og undervisning.

Herud over har jeg taget mange kurser  i brugen af Mindfulness, kognitiv psykologi og Compassion ved bl.a. stress, angst, depression og andre stressrelaterede symptomer. Undervisningen er blevet foretaget af psykiatere, psykologer og læger.

Min undervisning tager udgangspunkt i de evidensbaserede amerikanske programmer MBSR og MBCT og jeg er meget fokuseret på at tilbyde de bedste og mest veldokumenterede teknikker til mine kursister, hvorfor jeg løbende holder mig ajourført via forskningsundersøgelser, supervision samt nye metoder.

Jeg krydrer mine kurser med teknikker og øvelser fra de psykologiske metoder indenfor ACT (acceptence and commitment therapy) samt den compassion fokuserede psykologi. Jeg er desuden opmærksom på den nyeste metode indenfor psykologien, den metakognitive retning.

Jeg kører både workshops, foredrag, gruppeforløb, individuelle forløb og skræddersyede forløb til private og virksomheder og laver kurser rundt i landet.

Jeg underviser både i offentlig og privat regi og er tilknyttet som udbyder hos bla COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) og Pressens Uddannelsesfond, og har udover mediebranchen lavet forløb for bla Fyns Politi, SDU, kommuner og private virksomheder mm.

Deres og andre udtalelser kan I se her: http://mindfulness-odense.dk/kursisterne_siger/

Jeg elsker mit arbejde, elsker at se, hvordan mine kursister via øvelserne begynder at blive mere fleksible i deres tanke- og adfærdsmønstre, og dermed slippe deres potentiale fri og få mere overskud og trivsel ind i deres arbejds- og privatliv.

Læs her, hvad tidligere kursister siger: http://mindfulness-odense.dk/kursisterne_siger/

Læs mere her: http://mindfulness-odense.dk/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mette-borregaard-andersen-826a1a111/