Bedre leder: Coachuddannelse med international certificering

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2 sal.
Dage:
14 dage
Pris:
42.500 kr. + moms | PU-støtte: 10.000 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 13 evalueringer)
Forår 2020
Udvikling

Genkender du en hverdag med stort arbejdspres og tårnhøjt informationsflow? Er du også én af dem, der arbejder i en medievirksomhed, hvor krav og forventninger ofte er modstridende, og hvor ledelsesforholdene ikke er entydige.

Med en coachuddannelse får du værktøjerne til at navigere i denne moderne virkelighed (og virksomhed), og du får ikke mindst værktøjerne til at hjælpe dine medarbejdere og kollegaer med at skabe retning, motivation og mening i deres arbejdsliv.

Vil du gerne det, er en international coachuddannelse noget for dig.

Dit udbytte af coachuddannelsen

Som coach har du en række værktøjer til at kunne hjælpe dine medarbejdere og kollegaer med at skabe positive forandringer i deres arbejdsliv, så I bliver i stand til at levere kvalitet til deadline – og samtidig have et balanceret og passioneret arbejdsliv.

Du lærer:

 • At navigere intuitivt og sikkert i alle coachingens faser
 • At anvende, og vælge til og fra blandt en lang række konkrete redskaber og modeller
 • At skabe effektive handlingsplaner
 • At stille kraftfulde spørgsmål, der skaber forudsætning for forandring
 • At lytte effektivt og aktivt
 • At være bevidst på højt niveau
 • At synliggøre målsætninger og værdier
 • At løfte kunder, medarbejdere og kollegaer gennem tillid
 • At designe og eksekvere en coachingsession
 • At coache etisk forsvarligt
 • At forstå hvordan du virker på andre og ændre det, der ikke virker
 • At udfordre din egen pænhed og kende grænsen
 • At støtte mennesker i at fjerne blokeringer, der står i vejen for succes
 • At skabe den største positive effekt med den mindste indsats
 • At give effektive opgaver, der skaber indsigt og læring

Coachuddannelsen er både personlig udvikling og lederudvikling på højt niveau. Du skal være klar til at blive udfordret.

Virksomhedens udbytte

Grundlæggende får din virksomhed en dygtigere medarbejder, hvad enten du arbejder i redaktionen eller en støttefunktion. Som uddannet coach vil du være med til at sikre øget trivsel blandt medarbejderne i virksomheden, lavere sygefravær, mindre stress og bedre resultater.

Din virksomhed får en medarbejder, der:

 • har øget gennemslagskraft
 • har stærke kommunikationskompetencer
 • kan skabe stærke relationer
 • er bevidst om sig selv og sin påvirkning på omgivelserne
 • er i konstant udvikling
 • skaber bedre resultater
 • kan arbejde værdibaseret

Indhold på coachuddannelsen

Uddannelsen består af:

 • 14 Intensive undervisnings- og træningsdage, Externat (kl. 9-18 i hverdage)
 • 5 supervisionsmøder
 • Din personlige ICI-coach gennem hele forløbet
 • Fokusperson du kan øve coaching på
 • 30 coachsessioner (minimum)
 • Max 15 deltagere pr. hold
 • Obligatorisk screeningssamtale ved tilmelding
 • Skriftlig og mundtlig eksamination
 • Garanteret personlig udvikling
 • Inspirerende netværk for livet
 • ICI-certificering med ret til at kalde dig ICI/Emp-coach
 • Medlemskab i ICI og EMP
 • EMP point svarende til ECTS point, der leder til Master
 • Sund og lækker forplejning på alle kursusdage

Vi skræddersyr uddannelsen til de 15 mennesker, som er på holdet. Derfor er indholdet på de enkelte moduler vejledende:

Modul 1

 • Udforskning af coaching i individuelt perspektiv
 • Udforskning af coaching som begreb
 • Udforskning af nutiden
 • Definering og kvalificering samt træning af mål-arbejde
 • Design af fremtiden på kort og langt sigt i teorien og i praksis
 • Definering og kvalificering samt træning af værdier og kerneværdier
 • Spørgsmålets genetik og træning i anvendelsen af kraftfulde spørgsmål
 • Kunsten at lytte, lytte bagved og aktiv lytning med alle dets facetter
 • Design af effektive handlingsplaner på kort og langt sigt
 • Identificering og håndtering af overbevisninger som afgørende ressourcer og barrierer
 • Følelsesmæssige barrierer og ressourcer
 • Associering og dissociering som metode.
 • …Samt masser af træning, afprøvning, feedback og refleksion.

Modul 2

 • Hvordan designes den optimale første session
 • Design og strategi for opgaver og coachende håndtering af de der ikke laves
 • Definering og kvalificering samt træning af Rapport, som forudsætning for coaching
 • Træning i repræsentationssystemer, samt psykogeografiske perspektiver
 • Udforskning af forudsætninger og grænser for coaching
 • Definition og kvalificering samt træning af løftepunkts-princippet
 • …Samt masser af træning, afprøvning, feedback og refleksion.

Modul 3

 • Udforskning og træning af motivation og kommitment
 • Bud på modeller til de forskellige faser i coaching, og deres begrænsninger, samt:
 • Model til håndtering af ubevidste mønstre
 • Model til identifikation af inkongruens
 • Model til udforskning og håndtering af egen tilstand
 • …Samt masser af træning, afprøvning, feedback og refleksion.

Modul 4

 • Udforskning af coaching i organisatorisk perspektiv
 • Hvordan man skaber maximal forandring i én session
 • Strategisk coaching
 • Coachende lederskab
 • Udvikling og kvalificering samt træning af intuitionen
 • Udforskning af perspektivskift og anvendelsen heraf
 • Forskelle på hensigter og adfærd
 • Håndtering af vaner
 • Håndtering af mennesker i transition
 • Håndtering af frygt og mentale blokeringer – egne og andres
 • Udvikling af egen coach-stil
 • Følelsesmæssig kapring og håndtering af signaler
 • Definering og kvalificering samt træning af feedback som centralt coachingredskab
 • Timing af intervention for maximalt udbytte
 • …Samt masser af træning, afprøvning, feedback og refleksion.

 

Modul 5

 • Definering og udforskning af coachens ansvar og indflydelse
 • Optimering af coachingkompetencer som fejring, tasking, observationsdeling, hypoteser, egentilstand, udfordre, lytning, at stille spørgsmål, summering, hepning, rapport etc.
 • Hvor er coachingens og coachens grænser?
 • Model til håndtering af vaner
 • Identificering udforskning og kvalificering af coachens overbevisninger
 • Identificering og kvalificering samt træning af interne dialoger
 • Coachingens begrænsninger og anvendelsesmuligheder
 • Coaching af stressramte, teams og andre med specielle hensyn
 • …Samt masser af træning, afprøvning, feedback og refleksion.

 

Modul 6

 • Coachingen etiske retningslinjer og kompetencer
 • Design af coaching forløb
 • Model  til at skabe overblik
 • Model til at udforske og håndtere relationer
 • Certificeringsprocessen

…Samt masser af træning, afprøvning, feedback, refleksion.

Målgruppe:

Ledere, HR-medarbejdere, tillidsrepræsentanter og andre, som har ansvaret for at hjælpe andre mennesker med at skabe retning, motivation og mening i deres arbejde. Men også dig som ønsker at løfte dig selv.

International certificering

Uddannelsen er godkendt og certificeret af International Coaching Institute, som sikrer høj faglighed. Som certificeret ICI-coach bliver du medlem af organisationen, så du hele tiden er sikret mulighed for at trække på erfarne coaches, hvis du bliver udfordret i din coaching.

Datoer i Søborg 

26-28 maj
24 + 25 juni
18+19 august
22-24 september
21+22 oktober
1+2 december

Undervisere

Mitzi Svenstrup

MitziPege200 Int. cert. ICI Master Coachtræner og Mentaltræner
Mitzi er specialiseret i trivselsskabende stresshåndtering, og faciliterer og underviser i udviklingsprocesser og mentaltræning for individer, teams og organisationer. Mitzi’s arbejder med trivsel hos det “hele menneske”, hvilket indebærer at work-life balance får et specielt fokus, som en nøgle til øget trivsel.
Derudover er Mitzi optaget af trivsel i familien, og er i gang med et forskningsprojekt om ADHD-ramte familier.
Mitzi har blandt andet en fortid som leder af en medievirksomhed gennem 10 år.