I samspil med brugerne

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
6 dage
Pris:
22.950 kr. | PU-støtte: 5.400 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 616 evalueringer)
Forår 2023

Brugerne som medproducenter

Det er ikke længere nok at kunne skrive en fin artikel eller producere et godt video-indslag. Tiden som indholdsproducent i sin rendyrkede form er forbi.

Du må acceptere at nyheder og information skabes, udvikles og spredes i samspil med brugerne. Det betyder, at du vil få en ny relation med dine brugere. Lær at inddrage dem, lyt til dem og lad dem hjælpe dig i dit udviklingsarbejde.

Din nye rolle som journalist
På kurset vil du lære at begå dig i det nye økosystem, hvor journalistik og kommunikation ikke er et produkt som for eksempel en avis – men en service, der på forskellig måde er nyttig for brugerne, hvor de er lige nu: på farten.

Du vil få et overblik og en viden, der giver dig basis for at træffe de rigtige valg og beslutninger, når det gælder dialogbaseret journalistik og kommunikation, samt inddragelse af sociale medier.

Fællesskaber bliver i stigende grad en vigtig dimension af journalistik og kommunikation. Vi vil på kurset især sætte fokus på udvikling og drift af communities: Hvordan journalistik og kommunikation fungerer i “identitets-økonomien”, og hvilke roller, opgaver og værktøjer der er centrale i arbejdet med ledelse af communities.

På kurset lærer du at:

 • forstå din niche: Metoder til at analysere og forstå brugerbehov
 • anvende sociale medier til brugerinddragelse, crowdsourcing og community management
 • udvikle, facilitere og drive netværk af interessenter, brugere og medier
 • forstå den nye journalistrolle: ”kuratering” = overvåge, filtrere, verificere og sammenfatte
 • udvikle dit indhold, så det let kan spredes, deles og anvendes

Mere om kurset og dets tema

I samspil med brugerne på Facebook: Her kan du finde artikler, cases og erfaringer fra arbejdet med sociale medier i journalistik og kommunikation.

Indholdstemaer bl.a.:

 • Social business
 • Den nye medieøkologi: Hvordan indhold deles og spredes – “the psychology of sharing”
 • Udvikling af netværk, stærke/svage bånd m.m,
 • Metoder til overvågning/kuratering af socialt indhold
 • Samarbejdsbaserede relationer – bl.a. crowdsourcing, crowdfunding
 • Udvikling og organisering af samspillet med brugerne
 • Community: Tænkning og metoder – bl.a. udvikling af “sense of community”
 • Deltagelse, motivation og commitment
 • Moderation og ledelse af online-samtaler

Sted

 • Seminar 1: 2+3/11-2021 i København
 • Seminar 2: 7+8/12-2021 i Aarhus
 • Seminar 3: 11+12/1-2022 i København
 • Aflevering af eksamensopgave: 16/2-2022
 • Mundtlig eksamen: 1/3-2022 i København og d. 2/3-2022 i Aarhus

Undervisningsform
Du vil på kurset møde nogle af den digitale verdens kvikkeste hoveder og dygtigste undervisere. De vil via både teori og mange praktiske eksempler give dig inspiration, overblik og praktisk viden til via brug i din kommende medie-hverdag.

Indimellem de 6 (2+2+2) kursusdage vil der være nogle få mindre opgaver – alle i relation til udvikling af din eksamensopgave.

Mellem kursusdagene skal du afsætte tid til hjemmeopgaver og læsning. Du skal regne med at bruge ca. 18-20 timer om ugen.

Forudsætninger
Vi forventer, at du har praktisk kendskab til Facebook, Twitter og de andre almindeligste sociale medier. Vi vil på modulet gå i dybden med, hvordan disse og andre digitale værktøjer og platforme både kan lette din dagligdag og give dig nye og interessante muligheder for at kommunikere med dine brugere.  

Litteratur:

 • Here comes everybody – how change happens when people come together, bog af Clay Shirky udgivet på Penguin Books 2009 (kan bestilles via Forlaget Ajour på Amazon eller lign.)
   
 • Groundswell, winning in a world transformed by social technologies, bog af Charlene Li og Josh Bernoff, udgivet på Harvard Business Review Press 2011 (udvalgte kapitler udleveres)
   
 • Den perfekte storm, bog af Peter Svarre, udgivet af Gyldendal Business 2011 (kan købes online, evt. via Forlaget Ajour)
   
 • Model for the 21st Century Newsroom, e-bog af Paul Bradshaw, 2012 (udleveres i forbindelse med kurset)
   
 • Idéutvikling i Mediehuset, bog af Ole Hedmann, udgivet på IJ-Forlaget 2010 (udvalgte kapitler udleveres)
   
 • Buzzing Communities, bog af Richard Millington, udgivet af FeverBee 2012 (første del kan hentes gratis på nettet)

Desuden anvendes andet materiale, udvalgte artikler mm., uddeles på kurset.

Eksamen
Som en del af kurset laver du en opgave, der så vidt muligt relaterer til dit daglige arbejde. Du får mulighed for grundig coaching og vejledning undervejs, og i forbindelse med eksamen vil du få grundig feedback på opgaven. 

Tidligere opgaver har blandt andet fokuseret på udvikling af strategi for organisationens arbejde med sociale medier eller analyser af større journalistiske eller kommunikationsmæssige satsninger.

Niveau og ECTS
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 10 ECTS.

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en relevant kort videregående uddannelse
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejleding, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene.

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Peter From Jacobsen

Journalist, tidligere fagmedarbejder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Konsulent og underviser i læsemønstre og praktisk mediebrug. Forfatter til en række rapporter om hvordan vi modtager og anvender journalistik og information.

Mere om dette kursus