Grundkursus i strafferet

Startdato:
Udbyder:
Sted:
5230 Odense M
ME plus:
ME
Dage:
2 dage
Pris:
4.495 kr. | PU-støtte: 1.560 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 97 evalueringer)

INDHOLD:

Kurset består af fire lige store dele, der hver varer ca. ½ dag. Der er tale om en kortfattet indføring i grundlæggende juridiske temaer, som gør det muligt for deltagerne selv at søge mere viden om et bestemt emne og stille spørgsmål til relevante fagfolk. Kurset handler især om spørgsmål om strafansvaret og strafudmåling,

FORM:

Kurset veksler mellem korte oplæg, diskussioner, visning af cases/eksempler mv.

TEMAER:

Strafansvar:

Med udgangspunkt i en række konkrete sager, som tidligere er omtalt i medierne, gennemgås straffelovens regler for at pålægge strafansvar. Det er reglerne om forsæt og uagtsomhed, om medvirken og forsøg, om nødværge og nødret, om forældelse m.v. Som en vigtig del af kurset gives et begrænset indblik i den juridiske metode og strafferettens særlige stilling, herunder de retsstatslige perspektiver vedrørende straf og kravene til klar og sikker hjemmel. Som en del af den juridiske metode gives endvidere en kort indføring i søgning af de relevante retskilder.

Sanktioner / Straf:

Grundtræk for reglerne om, hvilke sanktioner domstolene kan idømme og hvordan sanktionen skal udmåles. Både bødestraf og frihedsstraf indgår. Da strafudmåling og strafniveau konstant har politikere og medierne interesse, lægger kurset op til en retspolitisk drøftelse af sanktionsspørgsmålet for at give kursusdeltageren indblik i de overvejelser, som juridisk og fagligt bør indgå i den kriminalpolitiske debat.

Danmarks retlige forbehold:

Endelig indgår spørgsmålet om Danmarks retlige forbehold i kurset. Hvilke dele af EU-samarbejdet, der er relevant for Danmark, og hvad det betyder, at Danmark i et vist omfang står uden for det strafferetlige EU-samarbejde osv.

Strafferettens kultur, historie og baggrund:

Strafferettens specielle baggrund, historisk og kulturelt, og de afledte retsstatslige perspektiver, herunder krav til klar lovhjemmel og fortolkning af strafferetlige regler.

Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet i prisen. Prisen er eksklusiv moms.

I tilfælde af afbud: Læs regler for afbud

Læs mere om kurser udbudt af Syddansk Universitet på www.sdu.dk/mekurser

Du har også mulighed for at tilmelde dig kurset, selvom du ikke er medlem af Pressens Uddannelsesfond. Du skal blot vælge “I arbejde på ikke-PU virksomhed eller selvstændig” i tilmeldingsmodulet.

Undervisere

Thomas Elholm

Ph.d., cand. jur. Thomas Elholm er professor i strafferet ved Syddansk Universitet, hvor han siden 2003 har undervist og forsket bredt inden for strafferetlige emner. Han har publiceret en række forskningsartikler internationalt, men har også skrevet lærebøger og mange artikler i danske dag- og fagblade, som han samarbejder en del med. Han er hovedredaktør for Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab og medredaktør for European Criminal Law Review.