Grundkursus i strafferet

Startdato:
Udbyder:
Sted:
Campusvej 55, 5230 Odense M
ME plus:
ME
Dage:
2 dage
Pris:
5.100 kr. | PU-støtte: 1.560 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 96 evalueringer)
Forår 2016
Entrance supreme court. Denmark.

Hvor finder man de relevante retskilder, som journalist? Hvordan læser man straffeloven og andre straffebestemmelser? Hvad er forudsætningerne for at straffe, og hvordan udmåles straffen?  Få en kortfattet indføring i grundlæggende juridiske temaer, som gør det muligt selv at søge mere viden om et bestemt emne og stille spørgsmål til relevante fagfolk. Kurset handler især om spørgsmål om strafansvaret og strafudmåling. Kurset veksler mellem korte oplæg, diskussioner, visning af cases/eksempler mv. Med udgangspunkt i konkrete sager omtalt i medierne, gennemgås straffelovens regler for at pålægge strafansvar. Det er reglerne om forsæt og uagtsomhed, om medvirken og forsøg, om nødværge og nødret, om forældelse m.v. Som en del af den juridiske metode gives også en kort indføring i søgning af de relevante retskilder. Sanktioner / Straf: Grundtræk for reglerne om, hvilke sanktioner domstolene kan idømme og hvordan sanktionen skal udmåles. Både bødestraf og frihedsstraf indgår. Da strafudmåling og strafniveau konstant har politikere og medierne interesse, lægger kurset op til en retspolitisk drøftelse af sanktionsspørgsmålet for at give kursusdeltageren indblik i de overvejelser, som juridisk og fagligt bør indgå i den kriminalpolitiske debat. Endelig indgår spørgsmålet om Danmarks retlige forbehold i kurset. Hvilke juridiske konsekvenser får EU afstemningen i december 2015 for Danmark ? Desuden fokus på strafferettens kultur, historie og baggrund.

Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet i prisen. Prisen er eksklusiv moms.

Læs mere om kurser udbudt af Syddansk Universitet på www.sdu.dk/mekurser

 

 

Undervisere

Thomas Elholm

Ph.d., cand. jur. Thomas Elholm er professor i strafferet ved Syddansk Universitet, hvor han siden 2003 har undervist og forsket bredt inden for strafferetlige emner. Han har publiceret en række forskningsartikler internationalt, men har også skrevet lærebøger og mange artikler i danske dag- og fagblade, som han samarbejder en del med. Han er hovedredaktør for Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab og medredaktør for European Criminal Law Review.