Fortæl historien

Startdato:
Udbyder:
Dage:
6 dage
Pris:
18.350 kr. | PU-støtte: 6.000 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 543 evalueringer)
Forår 2016

Dine læsere vil have gode historier

Hvornår har du sidst været tabt for omverdenen, mens du læste en artikel? Så opslugt at du ikke kunne stoppe, men bare måtte læse videre spalte efter spalte? Ikke rigtigt vel?

Men det er dét læserne vil have: vedkommende fortællinger der giver mening og indsigt.

Skriv litterær journalistik
På dette kursus bruger du forfatternes værktøjskasse til at fortælle vedkommende og spændende historier, der fastholder dine læsere. 

Når det fungerer, kalder vi det for Storytelling. 

Du bliver ikke romanforfatter, for her digter vi ikke, men kurset introducerer dig til litteraturens fortælleteori og -teknikker i en journalistisk sammenhæng, og du får kendskab til forskellige fortællemodeller og fortælletekniske greb.  

Ikke kun for journalister
Fortællinger er ikke kun for journalister på magasiner og de store aviser. Alle kan bruge det. Også emner som fx grundforskning og innovation kan med fordel formidles som fortællende journalistik, når målgruppen ikke er forskerne selv.

på kurset arbejder du med at:

 • tænke historier på en ny måde
 • idéudvikle, interviewe og researche til fortællende journalistik
 • observere, rekonstruere, skrive i scener og bruge dialog og indre liv
 • fokusere og organisere historien, så du fremhæver dens tema og dybere mening
 • plotte, strukturere og afprøve fortællemodeller 
 • forholde dig til de etiske krav, der knytter sig til fortællende journalistik
 • reflektere over metode, teori og arbejdsproces

Rundt om den fortællende journalistik
Alle områder af den fortællende journalistik bliver berørt på kurset. Fra udvikling af egnede historier, særlige interviewmetoder og virkemidler i selve formidlingen til etiske problemstillinger, fortælleteori og forskningsresultater.

 • Er der en sammenhæng mellem måden journalister skriver på og læsernes flygtighed? 
 • Hvornår læser læseren til sidste punktum? 
 • Hvad gør indtryk og hjælper læseren til at huske og forstå?

Sammenhængen i første spørgsmål kan ikke dokumenteres, men bestemt sandsynliggøres. Kurset demonstrerer, at fortællende journalistik er ét muligt svar på de næste to spørgsmål. Og nok så vigtigt, giver det dig såvel et teoretisk fundament som virkemidlerne til at bedrive denne form for journalistik – både i fuldformendte fortællinger og i korte glimt i den traditionelle tekst. Til glæde for læseren. Og til glæde for skribenten. 

Det er nemlig også sjovere og anderledes berigende at arbejde med historier på den her måde.

Program
FORÅR 2014: De første to kursusdage er en introduktion til den fortællende journalistik og dens særlige kendetegn og metoder. Tredje og fjerde kursusdag fokuserer på etik, interview og rekonstruktion. Femte kursusdag fokuserer på struktur og fortællemodeller. Og sjette kursusdag er procesorienteret med eksamensopgaven som omdrejningspunkt.

Vi bygger med andre ord hele tiden nyt ovenpå fundamentet. Også ved hjælp af en række studiebreve, der er en slags undervisning på skrift mellem kursusdagene. Ligesom gruppearbejde og opgaver er væsentlige både under og imellem kursusdagene. Et 10 ECTS forløb svarer til cirka 275 arbejdstimer.

Det nøjagtige program sendes til deltagerne ca. 2 uger før kursusstart sammen med læsestof og en lille skriveøvelse.
 
EFTERÅR 2014: Kurset bliver tilrettelagt som blended learning – et undervisingskoncept, der bygger på den nyeste viden om effektiv læring og inddrager forskellige læringsmetoder. Målet er at skabe en aktiverende og fleksibel undervisning til gavn for den enkelte studerendes læring. Ved blended learning tilbringer du mindre tid i det fysiske klasselokale – vi har tre fremmøde dage fordelt over forløbet, til gengæld får du adgang til vores e-læringsplatform, og du har størst mulig fleksibibilitet til at indpasse kurset i din øvrige dagligdag. Mere information følger.

Undervisningsform
Kurset er procesorienteret og veksler mellem oplæg, øvelser og refleksion. Det er ikke tilstrækkeligt at læse, lytte og forstå. Du skal have fingerene i metoder og teknikker og prøve dem af for at kunne gøre dem til dine egne – og til læring og ny viden. Du kommer både til at arbejde alene og i grupper.

Aktiv og fleksibel undervisning

Fra efteråret 2014 er kurset tilrettelagt som blended learning – et undervisingskoncept, der bygger på den nyeste viden om effektiv læring og inddrager forskellige læringsmetoder. Målet er at skabe en aktiverende og fleksibel undervisning til gavn for den enkelte studerendes læring. Ved blended learning tilbringer du mindre tid i det fysiske klasselokale – vi har tre fremmøde dage fordelt over forløbet, til gengæld får du adgang til vores e-læringsplatform, og du har størst mulig fleksibibilitet til at indpasse kurset i din øvrige dagligdag. Mere information følger.

Eksamen
Fem uger efter sidste undervisningsdag skal du aflevere en skriftlig eksamensopgave, som bedømmes efter 7-trins-skalaen med mundtlig eksamination og intern censur.

Litteratur

 • Breum, Trine, 2001, Film, fortælling og forførelse 2, Frydenlund
 • Clark, Roy Peter, 2008, Skriveredskaber, Forlaget Ajour, Århus
 • Pedersen, Rie, 2005, Fortællende journalistik, Gyldendal Uddannelse, Kbh
 • Desuden studiebreve & diverse elektroniske tekster. Information følger ved kursusstart.

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 10 ECTS
Det svarer til cirka 275 arbejdstimer.

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en relevant kort videregående uddannelse
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejleding, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?
Tilmeld kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

 

Undervisere

Jakob Fälling

Freelancejournalist og forfatter, cand.scient.soc. Mere end 10 års erfaring med undervisning på DMJX i kreativ skrivning, portræt, feature og fortællende journalistik. Udgiver fiktion og nonfiktion på Gyldendal.

Søren Flott

Freelancejournalist, der bruger fortællende journalistik i artikler, føljetoner, bøger og kommunikationsarbejde. Forfatter til bøger som “De danske tigre”, “Mamma Doc” og “Danskeren, der ville dræbe Hitler”. Medstifter af Foreningen for Nordisk Nonfiktion.