Fortæl historien visuelt

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
6 dage
Pris:
22.950 kr. | PU-støtte: 5.400 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 616 evalueringer)
Forår 2023

Visuel virkemidler styrker din historie
Medier verden over arbejder på at blive bedre til at fortælle med billeder, ikke mindst fordi modtagere bruger mere tid på budskaber, der også bliver formidlet visuelt.

Visuelle virkemidler styrke den journalistiske historie og gøre den mere appellerende, mere interessant og nemmere at forstå. Hvis de bliver brugt rigtigt. For det visuelle og verbale indgår i et kompliceret samspil.

Kursus i visuel storytelling
På dette kursus lærer du, hvordan du får samspillet mellem det visuelle og verbale til at fungere,  – og undgår, at det ender i forvirrende effektjageri, der kan føre til misforståelser, modvilje og manglende interesse.

På dette kursus lærer du, at:

  • bruge fotos, illustrationer, infografik, video, farver, symboler og tegn til at fortælle og formidle journalistisk indhold.
  • forstå hvert enkelt virkemiddels unikke egenskaber og vide, hvornår man skal bruge hvad.
  • sikre et optimalt samspil mellem visuelle og verbale virkemidler.
  • planlægge den visuelle dækning af en historie.
  • samarbejde med andre fagfolk omkring visuel journalistik.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder med kommunikation og formidling – for eksempel som journalist, fotograf, bladtegner, kommunikatør, redaktør, tilrettelægger, kommunikationsrådgiver eller lignende.

Sådan foregår undervisningen
Kurset forløber over 3 moduler á 2 dage. Undervisningen veksler mellem præsentationer, hvor principper og teorier bliver forklaret pædagogisk, samt øvelser, hvor principperne bliver afprøvet og trænet i praksis. Øvelserne foregår mest som gruppearbejde.

Der er desuden hjemmeopgaver mellem de to undervisningsmoduler, der løses individuelt med mulighed for at relatere stoffet til egen jobsituation.
Medbring gerne smartphone og computer. Er ikke et krav, fordi øvelserne primært foregår i gruppearbejde.

Gæsteundervisere
I løbet af kurset underviser forskellige fagpersoner, som vil dele deres viden om brug af visuel journalistik på digitale platforme.

Sted
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Emdrupvej 72
2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen
Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Eksamen
Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave  og et mundtligt forsvar, som bedømmes efter 7 trins skalaen med ekstern censur.

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 10 ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en videregående voksenuddannelse gennemført som et reguleret forløb eller et særligt indgangsforløb til diplomuddannelsen.

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Har du adskillige års erhvervserfaring, men ingen kort videregående uddannelse, eller lever du på anden vis ikke op til de formelle adgangskrav, kan du søge dispensation. Læs mere om dispensation.

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Ole Munk

Uddannet på Institut for Visuel Kommunikation på Kunstakademiets Arkitektskole. Har over 40 års erfaring med visuel kommunikation. Er designchef på Kristeligt Dagblad og desuden underviser og konsulent.

Mere om dette kursus