Forstå økonomi – uden at være nationaløkonom

Startdato:
Udbyder:
ME plus:
ME
Dage:
5 dage
Pris:
12.850 kr. | PU-støtte: 3.900 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 543 evalueringer)
Efterår 2015

Follow the Money
På dette kursus får du en grundlæggende forståelse for de overordnede rammer, som gælder for tilrettelæggelsen af den økonomiske politik i form af fx spilleregler fra EU og budgetlofter for stat, regioner og kommuner.

Du får viden om de redskaber, som bruges til at styre økonomien. Og du får overblik over de seneste års reformer og deres virkninger.

Endelig bliver du præsenteret for flere af de centrale økonomiske udfordringer, som det danske samfund står overfor, bl.a. med ændret demografi og større international konkurrence.

Få overblik
På kurset kommer vi rundt til en række centrale aktører. Det er planen, at vi skal forbi vismændene, på besøg i Finansministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, ligesom vi skal tale med de toppolitikere, som har været involveret i større økonomiske forhandlinger og som er stærkt optaget af, hvordan økonomien bag vores velfærd skal skrues sammen fremover i takt med en stadigt hårdere global kappestrid om velstand og velfærd.

Du får værdifuld viden om udfordringerne for dansk økonomi fremadrettet og en større forståelse for styrker og svagheder i de reformforslag, som politikerne debatterer så intenst.

På kurset får du:          

 • en introduktion til de væsentligste rammebetingelser for dansk økonomi.
   
 • et øget kendskab til de værktøjer, som politikere og embedsmænd kan bruge, når de skal styre økonomien, udvikle nye reformer og ruste Danmark til at kunne klare sig i den internationale konkurrence.
   
 • et indblik i de forhandlinger, som bestemmer det økonomiske råderum for stat, regioner og kommuner.
   
 • en unik mulighed for at indgå i dialog med de aktører, som er med til at styre dansk økonomi.
   
 • konkrete arbejdsredskaber og tips fra nogle af de dygtige journalister og redaktører, som til daglig arbejder med at dække økonomi.

En markant større forståelse
Efter at have deltaget på kurset kan du arbejde journalistisk med en markant større forståelse for de centrale økonomiske problemer og udfordringer, som politikere og embedsmænd er fokuseret på, og som har afgørende betydning for vigtige velfærdsområder og i sidste ende for den enkelte borger.

Undervisningsform
Kurset vil være bygget op om seminarer med eksperter og politikere, som i pædagogisk form vil formidle deres viden. Der er ikke opgaver undervejs. Der kræves heller ikke særlige faglige forudsætninger for at være med – kun nysgerrighed og en stærk appetit efter at lære mere om den økonomi, som samfundet hviler på.

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisningsmaterialer og forplejning på undervisningsdagene.

Undervisere

Thomas Larsen

Analytiker på Berlingske. Har arbejdet for bl.a. Det Fri Aktuelt, Jyllands-Posten, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske Nyhedsmagasin. Har skrevet bøger om bl.a. Poul Schlüter, Niels Helveg Petersen, Uffe Ellemann-Jensen, Mogens Lykketoft, Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen samt portrætbøger om Haldor Topsøe og Mærsk Mc-Kinney Møller.