Forebyg stress nu og fremover !

Startdato:
Udbyder:
Sted:
1601 København
Dage:
2 dage
Pris:
8.650 kr. + moms | PU-støtte: 3.900 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 16 evalueringer)
Efterår 2022

Workshoppen varer 2 dage uafhængigt af hinanden og udbydes både i

 • København, den 5/9 og 19/9
 • Århus, den 12/9 og 26/9.

Den kan også afholdes individuelt i Odense eller online (over 4 gange) hvis dette ønskes.

Kan I samle nogle kolleger på arbejdspladsen, afholder jeg gerne workshoppen hos jer.

Baggrund

Forskningen indenfor Neurovidenskaben og Mindfulness, har gennem de seneste år vist os, at vi er født med de mest sofistikerede teknikker til at forebygge stress og kultivere glæde, tilfredshed og velvære.

Vi skal bare lære at bruge disse teknikker, og det afhænger af, hvordan vi takler de udfordringer, vi møder i livet.

Ofte takler vi dem ud fra automatiske handlemønstre. Det er også fint, så længe de gavner os. Er de ikke gavnlige for os, går det udover vores livskvalitet og vores helbred og påvirker os både i arbejdslivet og privat.

Det kan lade sig gøre bevidst at tage styringen i vores eget liv. At øge vores trivsel, vores fysiske og mentale helbred, og forebygge stress.

Dette gøres bedst inden den oplevede stress udvikler sig til sygdom – forebyggelsesdelen er herfor meget vigtig.

Workshoppen

På workshoppen lærer du via enkle teknikker at forebygge stress. Teknikkerne er evidensbaserede og er lette at huske i hverdagen.

Du vil erfare, hvordan du kan regulere dit eget stress niveau. Du lærer at mærke efter og forstå, hvordan du kan påvirke og hjælpe sig selv, også i pressede situationer.

Inden kursus start får du mulighed for at komme med dine ønsker til udbytte. Workshoppen planlægges herefter.

Typiske ønsker til udbytte kan være teknikker til:

 • at berolige sig selv, strukturere tanker og holde fokus og overblik, også i pressede situationer.
 • at forebygge stress og stress relaterede symptomer som fx. søvnforstyrrelser, tankemylder, uro, rastløshed, irritation og spændinger.
 • at takle tanker og følelser fx. omkring de vilkår, som man ikke kan ændre på og i stedet lære at navigere i. Dette kan vedrøre skiftende vagter og arbejdstider, uforudsete hændelser, sige til og fra, tillid til egen og andres præstation, prioritering af arbejdsopgaver, relationer, sammenspil ml. arbejdsliv / privatliv, m.fl.
 • at bevare evnen til at reflektere professionelt, og holde “øjet på bolden”, uden at lade sig forstyrre af spontane tanker, følelser, mange info og andre afbrydelser.

Herudover får du:

 • et grundlæggende kendskab til de mekanismer, der spiller ind, når vi bliver stressede og mister overskuddet.
 • viden om hjernen, kroppen og nervesystemet, og hvordan vi kan selv kan regulere stresshormonerne i kroppen.
 • en større bevidsthed om egen rolle, ansvar, tanker og adfærdsmønstre, hvilke der gavner og hvilke der ikke gør.
 • en værktøjskasse med operationelle teknikker, som du får hjælp til at implementere i din hverdag, og som du kan have med dig fremadrettet.

Alle de øvelser vi gennemgår er indspillede, og bliver sendt til dig.  På denne måde sikres et langtidsholdbart udbytte. De er lette at tilgå via din telefon, og du kan have dem med overalt.

Undervisningen tager udgangspunkt i de bedste og mest anerkendte teknikker indenfor stresshåndtering. Som metode bruger jeg Mindfulness baseret stress reduktion (MBSR) og Mindfulness baseret kognitiv psykologi (MBCT).

Undervisningsformen er let, informativ, aktiv og afstressende.

Allerede efter den første øvelse, vil du erfare virkningen på egen krop.

Dag 1:

De fleste af os er hele tiden i gang. Det er der, for så vidt, ikke noget galt med. Men når vi, i de fleste af vores vågne timer:

 • Ville ønske vi havde mere tid
 • Prøver at tænke os til en løsning og finde svar på alt
 • Lige skal have styr på…
 • Forsøger ikke at ”misse” noget
 • Gerne vil have ”det” overstået, så vi kan komme videre
 • Er opslugte af at nå et eller flere mål
 • Mærker travlhed eller uro i kroppen

Ja så skabes der grobund for stress, uro, spændinger, tab af koncentration og overblik, og alle de stressrelaterede symptomer kommer tættere på.

På dag 1 lærer du, hvordan du kan berolige dig selv, forebygge og regulere stress, vel at mærke på en sådan måde, som der er forskningsmæssig bevis for, gavner dit mentale helbred, gør dig mere bevidst om egne mønstre samt nedsætter stresshormonerne i kroppen.

Det vil øge dit velvære, dit overskud og skabe større overblik.

Effekten heraf viser sig ofte hurtigt, og du vil erfare, hvordan det at bruge kroppen og bevidstheden på en måde, du måske aldrig har prøvet før, vil få tankerne og kroppen til at falde til ro. Du vil erfare, hvor enkelt det kan gøres, og at det faktisk sker af sig selv, hvis man har de rigtige teknikker.

Dagen vil være en kombination af teori, afspændingsøvelser, yogaøvelser, Mindfulness meditationer samt psykologiske kognitive øvelser.

Jeg vil i teorien inddrage det, som du ønsker belyst. Herudover vil vi bl.a. komme ind på:

 • Hvad betyder Mindfulness og det at være Mindful
 • Grundprincipperne og forskningen i Mindfulness
 • Det sympatiske og parasympatiske nervesystem, og hvordan vi kan påvirke kroppen og hjernen til mere ro og overblik
 • Automatpiloten og indre dialoger
 • Tanke- og adfærdsmønstre
 • Bevidst styring af opmærksomheden
 • Udfordringer ved at træne Mindfulness
 • Doing / Being
 • Indgange til nærvær, ro og overblik

Teorien vil blive understøttet af øvelser gennem hele dagen, som du får tilsendt efter endt kursus dag.

Jeg har stor succes med hjemmeøvelserne, kursisterne finder det overkommeligt, da øvelserne er af 5 – 30 min. varighed, og de mærker effekten hjemme, som på kurset.

Dag 2:

Du vil få et grundigt kendskab til den psykologiske teori omkring tanker og følelser. Det er ofte et emne, der optager mange.

Vores tanker og overbevisninger styrer os mere, end vi er bevidste om. Det vi tænker påvirker vores følelser, vores stress niveau og fornemmelser i kroppen og vores adfærd. Derfor er det ganske vigtigt, at blive bevidste om, hvad vi fortæller os selv og se hvilke historier vi tror på og hvad de gør ved os.

Vi vil lære, hvordan vi kan forholde os til vores tanker, sætte os fri af dem, så de ikke længere påvirker vores evne til at bevare roen, holde fokus, være kreative og engagerede. opretholde arbejdsglæden og trivslen.

En fastlåst automatisk tankegang, er oftest kilden til stress og sygdom. Vi træder ud ad automatikken, og erfarer, hvordan de historier vi fortæller os selv, om os selv og andre ikke behøver at være sande. Vi erfarer, hvordan vi bliver mere fleksible og mærker større handlefrihed, når vi ser vores mønstre.

Det er forløsende og er kilden til stor indsigt, som du kan tage med dig videre ud i din dagligdag.

Min erfaring fra besøg på diverse mediehuse samt de mange kursister, jeg er i berøring med i mediebranchen er, at der altid vil være arbejdsforhold, som vil opleves som “ikke optimale”. Arbejdsopgaverne er blevet flere, og antallet af ansatte er blevet mindre. De fleste har været igennem fyringsrunder igen og igen, og har været igennem en stressfyldt periode med hjemsendelse nu på 2. år.

Der stilles krav til fleksibilitet og foranderlighed, for at kunne trives i mediemiljøet. Vi kan arbejde med, hvordan vi kan bevæge os med de vilkår, som vi ikke kan ændre alligevel. Så vi i stedet for at “gå i krig” med virkeligheden, kan agere i den, uden at lade det gå ud over vores mentale helbred og stress hormonerne i kroppen.

Du vil få helt konkrete teknikker til håndtering af svære tanker og følelser. Det kan f.eks. være udfordringer der handler om rastløshed, utålmodighed, irritation, problemer med at sige til og fra, personer man har det svært med, præstation, hvornår er nok godt nok, accept af vilkår, der ikke kan ændres og meget andet. Der tages igen udgangspunkt i de emner, som I ønsker hjælp til.

Studier viser, at det godt kan betale sig at lære, hvordan man tager sig af de følelser, der føles ubehagelige, og at de ikke er så farlige, som de ofte giver sig ud for at være.

Du vil erfare, hvordan du kan tage dig af dine tanker og følelser, så de falder til ro, og ikke har den samme magt længere.

Teknikkerne åbner op for en følelse af større frihed, større fleksibilitet, og større klarhed. Det bliver lettere at sige til og fra, stå ved, bevare din integritet, og træffe de beslutninger, der føles rigtige for dig.

Du får en grundig indføring i teknikkerne ved hjælp af øvelser, lydfiler, tekster mm., som du også får med dig hjem.

Vi slutter af med en evaluering af workshoppen.

Link til udtalelse fra tidligere kursister:

http://mindfulness-odense.dk/kursisterne_siger/

Link til LinkedIn profil, med udtalelser fra tidligere kursister bla. fra mediebranchen:

https://www.linkedin.com/in/mette-borregaard-andersen-826a1a111/

I TILFÆLDE AF AFBUD

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget. Må du melde fra mere end 30 dage før kursets start, koster det en administrationsafgift på 1.000 kr. Ved afbud mindre end 30 dage før start betales den fulde pris.

Undervisere

Mette Borregaard Andersen, http://mindfulness-odense.dk/

Jeg hedder Mette Borregaard Andersen. Jeg har kursusvirksomheden Mindfulness Odense, og har mere end 10 år på bagen i arbejdet med arbejdsmiljø, trivsel, relationer, stress forebyggelse og behandling, kommunikation, samt de dynamikker der er på spil, når vi interagerer med hinanden på arbejdspladsen og privat.

Jeg tilbyder workshops, individuelle forløb, samtaler og foredrag med mindfulness som metode, kognitiv psykologi, ACT og CFT.

I ca. 5 år har jeg været tilknyttet Pressens Uddannelsesfond. Jeg har lavet flere forløb for bla. Jysk Fynske Medier, Danmarks Radio, TV2, Politiken, Ekstrabladet, Berlingske tidende, Kristeligt Dagblad, Sjællandske Medier, Ritzau og mange flere. Herudover har jeg gennem årerne samarbejdet med Fyns Politi, Kræftafdelingen på OUH, SDU, skoler, restauranter, kommuner samt private virksomheder.

Min kernekompetence og interesse ligger i mødet med andre mennesker. De vigtigste ingredienser i mødet er for mig respekt, nærvær, forståelse, erfaring og viden og en dybtfølt interesse i at undersøge og udvikle sammen med den enkelte eller gruppen.

Hvert eneste møde, om det er i en samtale eller en gruppe er for mig unikt. Jeg tager udgangspunkt i, hvad mine kursister ønsker at få med sig hjem, og tilretter mit materiale og mine øvelser herefter.

Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan træne vores opmærksomhed, og påvirke vores hjerne, vores krop og nervesystem på en hensigtsmæssig måde, så vi kan blive den bedste udgave af os selv og udnytte vores fulde potentiale, samtidig med, at vi kan bevare roen, og undgå at ryge i stress fælden.

Det er simple teknikker, som er meget virksomme, vi skal bare lære at bruge dem !!

Jeg har taget en grundig teoretisk, filosofisk og praktisk Mindfulness uddannelse hos Center For Mindfulness v/aut. psykolog Silke Rowlin med fokus på behandling, forebyggelse, samtaleterapi og undervisning.

Herud over har jeg taget mange kurser  i brugen af Mindfulness, kognitiv psykologi og Compassion ved bl.a. stress, angst, depression og andre stressrelaterede symptomer. Undervisningen er blevet foretaget af psykiatere, psykologer og læger.

Min undervisning tager udgangspunkt i de evidensbaserede amerikanske programmer MBSR og MBCT og jeg er meget fokuseret på at tilbyde de bedste og mest veldokumenterede teknikker til mine kursister, hvorfor jeg løbende holder mig ajourført via forskningsundersøgelser, supervision samt nye metoder.

Jeg krydrer mine kurser med teknikker og øvelser fra de psykologiske metoder indenfor ACT (acceptence and commitment therapy) samt den compassion fokuserede psykologi. Jeg er desuden opmærksom på den nyeste metode indenfor psykologien, den metakognitive retning.

Udtalelser kan I se her: http://mindfulness-odense.dk/kursisterne_siger/

Jeg elsker mit arbejde, elsker at undersøge og få øje på vores automatiske tanke- og adfærdsmønstre. Elsker at opdage, hvor fleksible de er, når vi ser, hvordan de fungerer, og hvordan vi derigennem kan arbejde med at slippe vores potentiale fri, få mere overskud og trivsel ind i vores arbejds- og privatliv.

Læs her, hvad tidligere kursister siger: https://mindfulness-odense.dk/kursisterne-siger/

Læs mere her: https://mindfulness-odense.dk/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mette-borregaard-andersen-826a1a111/