Forandringskommunikation

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
4 dage
Pris:
14.550 kr. | PU-støtte: 5.400 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 554 evalueringer)
Efterår 2021

Organisationsforandring kræver god kommunikation
Der sker rigtig mange forandringer overalt på arbejdspladserne i disse år, og der er brug for gennemtænkt, indsigtsfuld og relevant intern kommunikation.

Den betyder meget for de mennesker, der er involveret; for deres oplevelse og engagement i forandringsprocessen. Men kommunikationen er også afgørende for, hvor smidig implementeringen forløber.

Kursus med fokus på kommunikation og ledelse
På dette kursus i ledelse og kommunikation får du indsigt i de ledelsesmæssige, strategiske og organisationspsykologiske aspekter i forandringsprocesser.

Du får også både viden og konkrete værktøjer til at gribe kommunikationen hensigtsmæssigt an under omstruktureringer på arbejdspladsen.

På dette kursus lærer du, at:

  • anskue en organisationsforandring tværfagligt, og dermed blive god til at rådgive og kommunikere hensigtsmæssigt internt i forandringsprocesser.
     
  • forstå de tre faglige perspektiver, der kan bruges under en organisationsforandring: Det psykologiske, det strategiske og det kommunikative.
     
  • arbejde med og forstå din egen forandringsproces.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder som kommunikations- og HR-medarbejder, eller som sekretariatsleder og ledere for områder under forandring, og som vil rustes til at mestre den interne kommunikation så godt som muligt.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og gruppearbejde. Undervejs gennemgås cases fra aktuelle organisationer i forandring.

Sted
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Emdrupvej 72
2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen
Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 5 ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejleding, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Helle Petersen

Ph.d. og forsker med speciale i intern kommunikation med særligt fokus på forandringsprocesser, ledelse og rollen som rådgiver. Forfatter til adskillige bøger om forandringskommunikation, rådgivning og kommunikationsplanlægning.

Mere om dette kursus