Feedback, der virker

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2100 København Ø
ME plus:
ME
Dage:
1 dage
Pris:
5.000 kr. + moms | PU-støtte: 1.300 kr.
Forår 2020
Du ror med uddannede instruktører. Foto: Lars Bundesen

Hvordan giver du som leder eller mellemleder feedback til medarbejderne på en passende måde?

Få udfordret din tankegang på dette dagskursus, hvor vi mødes i Danske Studenters Roklub til morgenmad, velkomst og intro til dagen – og en tur på vandet med erfarne instruktører som styrmænd.

Derefter får du den nyeste evidensbasede og praktiske viden om feedback: Hvordan hænger instruktion sammen med feedback? Hvad virker, og hvad virker ikke? Hvorfor virker en slags feedback i en situation, men ikke i en anden?

Kurset indebærer også, at du ser nærmere på dig selv, din modtager og kroppens reaktioner under pres:

 • Hvem er du som afsender af feedback? Er du i overskud eller presset?
 • Hvem er din modtager? Er modtageren overbelastet eller fuld af overskud?
 • Hvordan ser modtageren egentlig på dig?
 • Og hvordan får du sagt det, du skal sige på bedst mulig måde?

Feedback fungerer kun, hvis modtageren rent faktisk formår at forholde sig til den, så den skal afstemmes modtageren og situationen. Men hvordan gør man det?

Kurset er en overbygning til den klassiske læring om feedback. Kurset er også et opgør med tanken om, at enhver kollega skal kunne tåle enhver form for feedback til enhver tid. Formålet med kurset er:

 • At se instruktion og feedback som to forskellige, men sammenhængende discipliner.
 • At træne forskellige konkrete teknikker til bedre feedback.
 • At øge bevidstheden om den relation, der er mellem giveren og modtageren af feedback.
 • At få viden om og diskutere sammenhængen mellem feedback og trivsel
 • At lære gennem kroppen – og slå hjernen fra for en dag

Dagen starter og slutter med en rotur, så der er et fælles grundlag for at diskutere og afprøve de nye teknikker.

Tæt opløb mellem bådene. Foto: Lars Bundesen

 

Kursets indhold:

 • Roture med instruktioner og feedback.
 • Den gode feedback. Oplæg og øvelse. Hvad er forskellen på forskellige typer af feedback som coaching, anerkendelse eller evaluering? Hvornår evaluerer jeg? Hvornår coacher jeg? Hvornår skal jeg anerkende?
 • Personlige præferencer – kend dig selv og din ”idiotkasse”. Hvem putter du i idiotkassen? Og hvilke konsekvenser har det for din feedback?
 • Kend dig selv som afsender – og din egen ”idiotkasse”. Hvornår er du en idiot, og hvilke konsekvenser har det for din feedback?
 • De sproglige greb i feedback. Oplæg og øvelse. Hvordan sørger jeg for at give den “tilpas upassende” feedback, der rykker modtageren?
 • Konkrete øvelser, hvor du lærer kroppens og hjernens reaktion i forskellige sammenhænge at kende.
 • Læringspunkter og handlingsmuligheder – hvad kan du konkret bruge i dit arbejde

Hvis vejret er for dårligt til at ro på vandet, ror vi indendørs.

Undervisere

Lene Rimestad er journalist (1991), cand.mag. i dansk og statskundskab (2008) og ph.d. i journalistik (2014). Hun har mere end 20 års erfaring som journalist og har arbejdet aktivt med feedback i danske mediehuse. Derudover har hun mere end 10 års erfaring som underviser, blandt andet på Center for Journalistik, Institut for Statskundskab, SDU. Hun har undervist i feedbackmetoder blandt andet som ekstern lektor i kommunikationsfag på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Hun har desuden undersøgt, hvordan journalister bruger feedback, især hvordan journalistpraktikanter får feedback, og hvordan efterkritik fungerer på redaktionsmøder.

Mere på www.rimestad.dk.

Lis Lyngbjerg er uddannet journalist (1991) og medstifter af Stressbarometer®. Siden 2002 har hun skrevet seks bøger om ledelse, trivsel/stress og søvn. Hun har 17 års undervisningserfaring og dokumenterede resultater med sparringsforløb, ledergrupper og medarbejdergrupper. Lis har været redaktør/redaktionssekretær på Socialpædagogen, Socialrådgiveren og Computerworld (1993-2002). Er uddannet proceskonsulent v. Haslebo & Partnere, har læst Global People Management, Copenhagen Business School, uddannet i Compassion Fokuseret Terapi, v. Mindwork og i gang med Leadership Embodiment v. Mette Nørgaard, New York.

Mere på www.lyngbjerg.dk

Mere om dette kursus