Eksklusive enetimer i kommunikation på LinkedIn

Startdato:
Sted:
1927 Frederiksberg
Dage:
1 dage
Pris:
3.000 kr. | PU-støtte: 1.000 kr.
Efterår 2016

Sessioner af 3 timer – tidspunkt kan aftales helt individuelt og kan ligge uden for de her angivne datoer.

LinkedIn er et glimrende journalistisk og kommunikationsmæssigt arbejdsredskab, men alt for få kender businessnetværkets mange nye publikationsmuligheder.
Enetimer i LinkedIn kan tilpasses præcis det behov, netop du har, og kan langt bedre end lange kurser hjælpe dig med at udnytte de mange kommunikationsmuligheder professionelt og troværdigt.
MEN, hvordan var det liiige, man gjorde?

LinkedIn i dit tempo

Jeg tilbyder at sidde ved siden af dig og hjælpe dig i dit tempo med at foretage de ændringer, du har brug for. Enetimerne kan også bruges til at få styr på LinkedIns forskellige funktioner, hvis du for eksempel er ansvarlig for at drive en virksomhedsside eller en gruppe.

Målgruppe for LinkedIn undervisningen

I målgruppen for den håndholdte undervisning er særligt:
– nyhedsjournalister, der vil lære at bruge søgninger, overvågning, nyhedsopdateringer og aflæsning af virksomhedsbevægelser med henblik på journalistisk produktion.
– kommunikationsansvarlige, der ønsker at synliggøre en arbejdsplads, og for eksempel kombinere publicering på blogs, i opdateringer og på firmasider med det, der produceres på den pågældende arbejdsplads.
– social media managers, der ønsker at vide, hvordan man styrer onlinesamtaler, opdateringer, grupper mv på LinkedIn
– journalister, fotografer, grafikere, tv-og radiomedarbejdere samt kommunikationsfolk, der ønsker at forbedre deres onlinetilstedeværelse af forskellige årsager, hvad enten de er fastansatte eller selvstændige.

Sådan foregår LinkedIn undervisningen

Sessionerne foregår én til én ved fysisk møde eller ved en onlinesession, hvor vi deler skærm.
Forud for mødet går en kort forberedelse, hvor dit behov afgrænses.
Under sessionen sidder jeg ved siden af dig, og vi arbejder på din computer, så du får hands-on selv under vejledning. Du får efterfølgende en kort, punktvis opsummering af det, vi gennemgår.

Sessionen inklusiv forberedelse varer max. 3 timer. Fortsættelse kan aftales særskilt.

Undervisere

Abelone Glahn

“Det er altså nemmere at lære LinkedIn, når man sidder lige ved siden af én, som viser det.”

Abelone Glahn

Jeg holder en-til-en-konsultationer og hjælper dig med at få opdateret din LinkedIn profil.
At få håndholdt sidemandsoplæring fungerer meget bedre for de allerfleste, der véd, at de ikke får taget sig sammen til at gøre noget ved profilen, hvis de sidder alene.

Jeg tilbyder at sidde ved siden af dig og hjælpe dig i dit tempo med at foretage de ændringer, du har brug for.
Du bestiller en tid, vi aftaler indholdet af sessionen, så vi rammer præcis det, du skal bruge, og jeg tjekker din profil, inden vi starter sessionen, så jeg kan give mine bud på forbedringer.

Det kan også være, at du skal bruge din profil i en helt bestemt anledning – hvad enten det er til opsætning af et specielt kundesegment til din selvstændige kommunikationsforretning/freelancevirksomhed, eller det er fordi du ønsker at skifte job eller retning i din karriere.

Det kan også tænkes, at du vil bruge timerne til at lære LinkedIn at kende som research- og publiceringsredskab. Også dette kan lægges ind i konsultationen.

Enetimerne foregår i København og Aarhus – eller vi aftaler individuelt.