Digitale fortællinger – tablet og mobil

Startdato:
Udbyder:
Dage:
6 dage
Pris:
19.970 kr. - PU-støtte skal søges individuelt.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 543 evalueringer)

Fra papir til digital – fra stationær til mobil

Mediehuse, organisationer og virksomheder publicerer nu på mange platforme på samme tid. Dynamisk indhold til tablets og smartphones supplerer nu papir og web. Nye typer af journalistiske fortællinger designes og offentliggøres – indendørs og udendørs. Via de sociale medier deles og spredes artikler, fotos og videoer viralt.

Behersk rollen som fortællingens projektleder
Kurset omhandler hele processen bag dynamiske digitale produktioner: Konceptudvikling, indsamling af stof, produktion, versionering og offentliggørelse også i de sociale medier.

Du placeres rollen som fortællingens projektleder (story builder). Gennem ny viden og konkret journalistisk arbejde bliver du i stand til at italesætte, projektlede og aktivt bidrage til produktioner til tablet og mobil. Den kreative journalistiske proces kommer i centrum – ikke teknikken.

På kurset lærer du at:

  • vælge relevante journalistiske og visuelle udtryk til håndholdte platforme som iPad og iPhone
     
  • udarbejde story board og tage platformsbeslutninger for e-publicering på web og håndholdte mobile enheder
     
  • planlægge og gennemføre en journalistisk produktion

Undervisningsform
Målet er ikke at vi undervejs på kurset når at lave den prisvindende multimedieproduktion, men et godt produkt, der kan bruges til identifikation af udfordringer og løsninger, til læring og refleksion.

Kurset vil også inddrage udviklingstendenser i det digitaliserede samfund, medieteoretiske begreber og gøre brug af andres erfaringer fra journalistisk arbejde med digital publicering.

Eksamen
Fem uger efter sidste undervisningsdag skal du aflevere en skriftlig eksamensopgave, som i kombination med en afsluttende mundtlig eksamen bedømmes efter 7-trins-skalaen med ekstern censur.

Afleverings- og eksamensdatoer, diplomkurser, efterår 2014. (PDF)

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 10 ECTS.

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have: 

  • en relevant kort videregående uddannelse 
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Opfylder du ikke adgangskravene?  Sådan søger du om dispensation.

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejleding, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Annegrete Skovbjerg

Udvikler og underviser på kurser i brug af mobile platforme som journalistisk værktøj.