Digital transformation for kommunikatører

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
4 dage
Pris:
14.550 kr. | PU-støtte: 3.600 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 616 evalueringer)
Forår 2023

Du får redskaber til at kortlægge og forstå dine kunders adfærd og behov. På den baggrund træffer du de rigtige beslutninger om, hvilke digitale redskaber du skal prioritere i dit kommunikationsarbejde.

Derfor skal du tage kurset

Dine kunder/brugere/borgere lever i en konstant vekselvirkning mellem fysiske og digitale kontaktpunkter. Du vil gerne kommunikere effektivt med dem dér, hvor de befinder sig. Derfor har du brug for at kunne identificere, hvordan du skal fokusere din kommunikationsindsats – og hvilke digitale og teknologiske værktøjer, du skal benytte.

Måske kan en del af din kommunikation automatiseres med en chatbot? Måske skal du gentænke din brug af sociale medier? Måske er Internet of Thing relevant for dig? Måske er det bedst at afvente og se markedet an?

Det er blot et par af de spørgsmål, du får svar på i løbet af kurset.

Du arbejder med dine egne projekter

Du arbejder med dine egne kunders servicerejse og får løbende sparring og rådgivning fra kursets undervisere. Du får indarbejdet det rigtige begrebsapparat i dit ordforråd, så du efterfølgende kan gøre dig gældende, når ledelsen træffer beslutninger om digitalisering og kommunikationsinvesteringer.

Du lærer at identificere, hvor de kritiske og uudnyttede kontaktpunkter ift. dine egne kunder befinder sig. Du går fra kurset med en plan for, hvor din kommunikationsindsats skal skærpes, hvor den skal minimeres eller fjernes – og hvor der kan tages nye teknologier og kommunikationsformer i brug.

Til slut kobler du planen på din virksomheds forretningsstrategi.

På kurset lærer du at…

 • kortlægge de vigtigste kontaktpunkter ift. kommunikationen med dine egne kunder.
 • anvende relevante digitale og teknologiske muligheder i din kommunikation.
 • forstå og arbejde med fysiske og digitale kunderejser.
 • forstå og arbejde med anvendelsen af relevant data ift. din kommunikationsindsats.
 • følge med i og vurdere, hvilke teknologier der er på vej frem.

Kurset er for dig

 • Du arbejder med kundevendt kommunikation og ønsker bedre forståelse for dine brugeres adfærd og behov.
 • Du er offentligt ansat og vil gerne skabe meningsfuld digital transformation til fordel for bedre borger-kommunikation.
 • Du har brug for viden og værktøjer til at vurdere, hvilke nye former for teknologi der kan effektivisere og styrke dit kommunikationsarbejde.
 • Du har behov for et overblik og et begrebsapparat, der gør dig i stand til at argumentere internt i din organisation for dine kommunikative prioriteringer.

Sådan foregår undervisningen

Den første kursusdag mødes vi i Emdrup. Den øvrige del af kurset foregår online, så du kan gennemføre det hjemmefra, eller hvor det passer dig. Det meste af kurset er asynkront, så du selv bestemmer, hvornår du vil læse, skrive og få undervisning, der lægges op som indtalte slides. Vi vil også have fire korte onlinemøder via Zoom med præsentationer og feedback.

Eksamen er en skriftlig portfolio-opgave, hvor du samler opgaver sammen, du laver i løbet af forløbet til en samlet strategi for jeres kundevendte digitale transformation. Opgaven er skriftlig og har et omfang af 5-7 sider plus bilag. 

Pensum består bl.a. grundbogen ”Langt fra Silicon Valley”. Yderligere litteraturliste følger.

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • En journalistisk grunduddannelse eller en anden relevant videregående uddannelse
 • Minimum 2 års erhvervserfaring indenfor journalistik eller kommunikation

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

Undervisere

Brian Due

Lektor på Københavns Universitet og rådgiver i konsulentbureauet Nextwork. Ph.d. i kommunikation og innovation. Har de senere år intensivt arbejdet med analyser af og rådgivning om strategisk kommunikation i sammenhæng med digital transformation og de nye digitale trends.

Jesper Højberg

Mag.art. Adjungeret professor på CBS og bestyrelsesformand i Kforum, Advice A/S og Groupcare.

Mere om dette kursus