Digital lokaljournalistik

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
4 dage
Pris:
14.550 kr. | PU-støtte: 3.600 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 616 evalueringer)
Forår 2023

Du kommer som glødende lokaljournalist forrest i feltet inden for de forretningsmodeller, brugerbehov, koncepter og digitale formater, der kommer til at gøre lokaljournalistikken rentabel og mere relevant end nogensinde før.
 

Derfor skal du tage kurset

Den digitale udvikling skaber konstant nybrud og nye muligheder inden for mediebranchen – og det gælder i høj grad også for lokalmedierne.

Mediehusene er i fuld gang med at udvikle nye modeller for både den journalistiske og den økonomiske side af de lokale medier. Blandt andet samler både Jysk Fynske Medier og JP-Politikens Hus i øjeblikket spændende erfaringer.

Nye små og rent digitale lokalmedier skyder op i mange lokalsamfund, hvor de traditionelle medier ellers har efterladt borgerne uden journalistisk dækning. Det er for eksempel sket på Mors og i andre mindre bysamfund – og i bydele i de større byer.

Flere af de nye lokalmedier klarer sig på basis af community-baserede forretningsmodeller, der er mindre afhængig af annoncer. Det gælder blandt andet VoresBrabrand.dk, der blev etableret med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens innovationspulje og nu er økonomisk selvbærende på basis af nye former for lokaljournalistik og nye indtægtsstrømme.

Her udgør annoncer under 20 procent af omsætningen, mens medlemskaber og partnerskaber tegner sig for hovedparten af indtægterne.

Nye forretningsmodeller kræver også nye tilgange til journalistikken – og omvendt.

Nye platforme, nye formater og nye former for journalistisk værdiskabelse skal gå hånd i hånd med klare overvejelser om målgrupper og brugerbehov.

Fremtiden tegner uhyre spændende, men svarene er på ingen måde givet på forhånd. Der er brug for konstant udvikling og afprøvning.

Det lærer du på kurset

Kurset her ruster dig til at være med helt fremme i forreste række, når vi sammen skal finde frem til de mest holdbare digitale modeller.

Du får både overblik over de nyeste erfaringer og metoder, og du lærer også selv at skabe og søsætte nye lokale koncepter.  

På kurset går vi især i dybden med disse emner:

  • Forretningsmodeller for lokale medier. Vi ser på bevægelsen fra abonnent til medlem, og hvordan du på den måde øger lysten hos brugerne til at betale for journalistikken.
  • Brugerbehov – hvad ved vi om det lokale engagement? Vi går i dybden med, hvad talrige undersøgelser har vist os, og hvordan vi selv kan blive endnu klogere på de nærlokale behov.
  • Digitale platforme og brugsmønstre i lokaljournalistikken. Vi ser på hvordan du bruger nyhedsbreve og sociale medier til at knytte bånd til og styrke relationerne til og mellem brugerne.
  • Lokaljournalistens nye roller. Vi kigger på forskellige former for aktivistroller og de medfølgende dilemmaer og prioriteringer.
  • Udvikling af formater og koncepter. Vi ser på koncepter, der underbygger dit lokalmedies strategiske mål. For eksempel indholdselementer der inddrager og skaber engagement og styrker den lokale identitet – herunder konstruktiv journalistik og live-events. Du lærer selv at udvikle og afprøve nye formater.

Gennem kurset arbejder du hands-on med strategisk analyse, udvikling og realisering af dit eget lokale projekt.

Kurset er for dig

Du er lokaljournalist og har lyst til at være med til at forme fremtiden for lokaljournalistikken – uanset om det foregår i en lille start up eller i et større mediehus.

Du må meget gerne være erfaren lokaljournalist – og være klar til at sætte din viden på spil for at lære nyt.

Journalister og redaktører, der er på vej ind i den nærlokale journalistik, er også mere end velkomne.

Sådan foregår undervisningen

Kursusdagene bliver livlige blandinger af korte oplæg fra kursuslederen og gæster fra nær og fjern. En stor del af tiden vil du selv skulle bidrage – dels med analyser af din egen nuværende/kommende hverdag og dels i form af coaching, feedback og indspil til dine medspillere på kurset.

Blandt andet bliver der en række workshops, hvor du laver egne analyser og udvikler nye journalistiske formater og koncepter.

Undervejs samler du sammen og bygger op til at kunne gennemføre dit eget lille lokale udviklingsprojekt. 

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Emdrupvej 72, 2400 København NV.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og der bliver serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.
Læs mere om regler for framelding

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?
Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Peter From Jacobsen

Journalist, tidligere fagmedarbejder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Konsulent og underviser i læsemønstre og praktisk mediebrug. Forfatter til en række rapporter om hvordan vi modtager og anvender journalistik og information.

André Bentsen

André er redaktør på ØsterbroLIV og mangeårig redaktør på Rødovre Lokal Nyt. Han er to år i træk kåret til Årets Ildsjæl af Danske Medier – i høj grad på grund af sin engagerende og inddragende tilgang til konstruktiv journalistik, der har ført til et utal af kampagner og events i Rødovre og på Østerbro.

Mere om dette kursus