Det kritiske interview

Startdato:
Udbyder:
Sted:
4000 Roskilde
Dage:
2 dage
Pris:
4.600 kr. + moms | PU-støtte: 1.800 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 3 evalueringer)
Forår 2020

Når man konfronterer et andet menneske med afslørende kendsgerninger og ubehagelige spørgsmål, handler det ikke kun om at have styr på sin research og sin historie. Det handler også om forberedelse og om at holde hovedet koldt. Det her kursus handler om at forberede et kritisk interview, så man i situationen får stillet de rigtige spørgsmål og får det maksimale ud af en presset situation.

At udføre et konfronterende interview eller spørge kritisk ind til en interviewperson kan være grænseoverskridende, ubehageligt, voldsomt og risikabelt. Det kræver, at man kan håndtere sig selv og sine egne følelsesmæssige reaktioner og samtidig analysere og handle på interviewpersonens følelser og reaktioner. Kursisten bliver klædt på til at forstå de biologiske og psykologiske mekanismer, der er i spil i konfrontationen, og får en række konkrete værktøjer til at håndtere både egne og interviewpersonens reaktioner og derigennem påvirke situationen.

Emil Rottbøll har næsten 10 års erfaring som journalist og er i dag udlandsredaktør på Information. Konsulentvirksomheden Mojo Ferdinand har mange års erfaring med at gennemføre træning af vanskelige, stressfyldte samtalesituationer. Ved at forstå de menneskelige dynamikker, der er i spil, indlære strategier og træne værktøjer i realistiske simuleringer kan enhver styrke sine evner til at gennemføre konfronterende interviewsituationer. Kombineret med Emil Rottbølls journalistiske erfaringer har vi formet et kursus, der har en praktisk, håndgribelig tilgang til at håndtere konfrontationen, samtidig med at der lægges vægt på kritisk journalistik af høj kvalitet. Vi arbejder også gennemgående med de sikkerhedsmæssige og etiske overvejelser i det konfronterende interview.

Indhold

Strategier til gennemførelse af konfrontation

Ved at vælge den rette strategi kan man øge mulighederne for at opnå det, man gerne vil med interviewet. Kursisten klædes på til at tage stilling til spørgsmål som: Hvor mødes man med sin interviewperson? Hvordan disponerer man interviewet? Kan man indledningsvist etablere en positiv relation, som giver konfrontationen et bedre grundlag? Kan man møde fjendtlighed med venlighed? Kan man undgå provokationer og give personen lyst til at forklare sig?

Deeskalerende kommunikation

Det er hjælpsomt at være opmærksom på de små nuancer i konfrontationen, hvor man ofte kan justere på konfliktniveauet gennem værktøjer som aktiv lytning, kropssprogsanalyse, anti-intimidering og low-arousal-tilgange. Ud over disse teknikker behandler vi også spørgeteknik, idet emnevalg, spørgsmålsformuleringer og interviewets disposition er væsentlige faktorer, der influerer på outputtet af det konfronterende interview.

Stresshåndtering

Konfrontationer skaber stress i de mennesker, der er involveret i dem – i denne sammenhæng både journalisten og interviewpersonen. Journalistens stress kan føre til handlinger, der kan eskalere situationen og påvirke interviewet negativt. Mennesker agerer nemlig anderledes, når de er stresspåvirkede, end i deres normale psykiske tilstand, og det er derfor vigtigt, at forstå både egne og interviewpersonens stressreaktioner. Kursisterne vil få en forståelse af stress i konfrontationer og lære simple værktøjer til at reducere stress hos både sig selv og modparten.

At arbejde i makkerpar eller teams

Det kan være en sikkerhed at være flere om et konfronterende interview, men det kan også være med til at eskalere situationen og påvirke interviewet negativt. Arbejder du sammen med en fotograf påvirker dennes tilstedeværelse også situationen. Derfor er det vigtigt, at man har nogle aftaler i teamet om, hvornår man trækker sig og hvad den enkelte skal gøre undervejs. Ud fra kursisternes egen virkelighed arbejdes der med, hvordan man samarbejder om det konfronterende interview.

Forebyggelse af voldelig adfærd 

Er der risiko for, at interviewpersonen kan blive voldelig, er der nogle forholdsregler, man bør tage før og under interviewet. Man skal gøre sig klart på forhånd hvilke risici man løber, hvordan man imødegår dem og hvordan man vil agere, hvis situationen udvikler sig til reel vold. Hvordan og hvornår kommer du ud af interviewsituationen – hvad er din/jeres exitstrategi? Der gives også en kort introduktion til, hvordan man psykologisk tager vare på sig selv og hinanden efter en konfliktfyldt hændelse.

 

Undervisere

Mikkel Mojo Møller Johansen

Mikkel er sociolog, kaptajnløjtnant af reserven og partner i Mojo Ferdinand, der arbejder med udvikling og facilitering af læringsaktiviteter. Han er en erfaren underviser, der har udviklet og afholdt kurser i forandringsledelse, samtaleteknik, simulering, interkulturel kommunikation, stresshåndtering og sikkerhed. Både i Forsvaret og i konsulentbranchen har han designet simuleringer i alt fra gidselsituationer til vanskelige forældresamtaler. Mikkel er desuden uddannet systemisk coach.

Sophie Ferdinand Ellgaard

Sophie er tryghedskonsulent i Mojo Ferdinand og har afholdt en lang række kurser indenfor stresshåndtering, sikkerhed, kommunikation og kulturforståelse i både offentligt og privat regi. Hendes kursister siger ofte, at Sophie er god til at formidle teori i et klart sprog, som gør det nemt at operationalisere i de praktiske øvelser, der altid indgår i Sophies kurser. Igennem mange års instruktørvirke i Forsvaret har hun en dyb indsigt i, hvordan mennesker handler under pres og i kritiske situationer, og ikke mindst hvordan man træner en hensigtsmæssig adfærd i kritiske situationer.

Emil Rottbøll

Emil er Ruslandskorrespondent for Berlingske og tidl. udlandsredaktør på Dagbladet Information og trækker på erfaring med kritisk journalistik fra både ind- og udland. Han har selv siddet over for alt fra ministre over førtidspensionister til PTSD-ramte soldater, og har i sit virke som redaktør klædt andre på til at gøre det samme. Emil har en fortid som russisk sprogofficer.

Mere om dette kursus