Den fantastiske fortælling

Startdato:
Udbyder:
Sted:
3740 Svaneke
ME plus:
ME
Dage:
5 dage
Pris:
14.995 kr. + moms | PU-støtte: 4.500 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 36 evalueringer)
Efterår 2020

TILMELDING ER LUKKET – NÆSTE KURSUS: 17.-21. MAJ 2021.

Den fantastiske fortælling er et kursus, der går nye veje i både indhold og form. Kursets store bue bliver fortællingers dramaturgi, men kurset vil spænde bredt – fra det skrevne ord til de levende billeder. Målet er at tage det bedste fra begge verdener og præsentere kursisterne for en samlet pakke af de stærkeste dramaturgiske instrumenter fra artikler og bøger til dokumentarer og spillefilm.

Uanset mediet er der en lang række fælles træk i fortællingens udvikling, dynamik og forløb. Mange af de metoder, som bruges i tv, kan anvendes på skrift og lyd – og naturligvis omvendt – og det er disse arbejdsredskaber, som vi vil dykke ned i. Kurset er altså ikke platformafhængig, men metodefokuseret.

Kursusleder Kristian Frederiksen har erfaringer fra begge verdener. Han har stået i spidsen for en lang række tv-kurser, har skrevet flere bøger og lavet utallige historier i levende billeder, og det er læren fra 25 års produktion, som han vil give videre på kurset. Særligt de to fortællemodeller, som han selv har skabt og beskrevet i lærebogen Skarpt skåret; PKP-modellen, der formaliserer fortællingens indre struktur, og PLOT-modellen, som beskriver den ydre struktur. Som en kursist på et af Kristian Frederiksens tidligere kurser sagde ved evalueringen: det er gået op for mig, hvor meget af den tv-viden, jeg har fået her, som kan bruges i den nye bog, jeg skriver på.

Den fantastiske fortælling vil stille skarpt på fortællemodeller som Plot Point-modellen, aktant-modellen og den amerikanske Beat Sheet-model. Vi vil kigge nærmere på bærende søjler som karaktertegning og scenebeskrivelse, og det vil handle om vendepunkter, temposkift, kontrastelementer og hvordan man skærper modstanden i fortællingen for at nå frem til en stærkere drivkraft og fremdrift.

Kurset henvender sig dermed til alle, uanset om de er skrivende, leverer i levende billeder eller for den sags skyld i lyd på radio – og alt sammen foregår i inspirerende omgivelser i Svaneke på Bornholm.

PRAKTISK:

Kurset vil finde sted på Hotel Siemsens Gaard i Svaneke. Kursusprisen dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning. Prisen er ex. moms og dækker ikke kursisternes rejse til Svaneke samt drikkevarer. Tilmelding er bindende efter 14 dage.

PS: På grund af coronaen lægges dette kursus sammen med Kristian Frederiksens andet efterårskursus, Den skarpe dok – som også kan findes på mediernesefteruddannelse.dk, således at de to kurser afvikles samtidigt, samme sted, samme pris og samme tidspunkt.