Dæk dansk integrations- og flygtningepolitik på en ny, skarp og dybdegående måde.

Startdato:
Udbyder:
Sted:
8300 Odder
ME plus:
ME
Dage:
3 dage
Pris:
10.500 kr. + moms | PU-støtte: 3.900 kr.
Forår 2020

Indvandring og integration er blandt de emner, som bekymrer og splitter danskerne mest. Dagligt præger nyhedsindslag om indvandreres ringe arbejdsmarkedsdeltagelse, parallelsamfund, kriminalitet, æresrelaterede konflikter, radikalisering og ekstremisme, m.v. det danske mediebillede. Og disse emners dominans er på samme måde blevet et centralt omdrejningspunkt i dansk politik, i kampen om vælgerne. 

Dette kursus har til formål at give mediefolk indsigt i, og værktøjer til at dække integration udfordringerne på en ny og dybdegående måde. Vi skal se på, hvordan journalister med et øget kendskab til kultur og religion, kan skabe nye vinkler og historier i dækningen af integrations- og flygtningeområdet.

Derudover får du indsigt i de politiske og kommunale indsatser, og hvorfor indsatserne ikke virker for en gruppe af vores flygtninge og indvandrere. Vi ser nærmere på det journalistiske arbejde i mellemøstlige minoritetsmiljøer, og de særlige udfordringer man som journalist kan møde i disse kredse. Du for indsigt i hvordan mellemøstlige normer og uskrevne regler kan være med til, at åbne eller lukke døre.

Kurset er for dig, der arbejder med at formidle, vinkle eller udvælge historier. Du er fx. skrivende journalist, redaktør eller radio- og tv-journalist.

Program:

Dag 1.

Den første dag sætter Henrik Kokborg fokus på hvem, de forskellige flygtninge og indvandrere er, og den kultur de har med i bagagen. Vi går i dybden med de store og ofte afgørende kulturforskelle, der er mellem den ikke-vestlige verden og det danske samfund. Og ser nærmere på, hvad disse kulturforskelle betyder for integrationen.

Dette betyder, at vi skal ind at arbejde med den negative sociale kontrol, som præger mange familier og boligområder. Vi skal samtidigt se nærmere på, hvad negativ religiøs social kontrol er, og hvad den betyder for den enkeltes integration i samfundet. Og ikke mindst skal vi belyse og diskutere, hvordan negativ social kontrol kan hindre det journalistiske arbejde.

Men for at forstå negativ social kontrol til fulde er vi også nødsaget til at forstå familiekultur, kønsroller, børneopdragelse, familiens ære/skam, arbejdskultur m.v. Og vi skal derfor også se på, hvordan disse kulturforskelle vil påvirke de næste generationer og hvorfor. Derfor vil formiddagen bestå af praksisnære oplæg om en ikke-vestlig samfundskultur.

Vi afslutter dagen med at diskutere, hvordan man kan arbejde med kulturforskellene og derved komme tæt på i dækningen af integrationsudfordringerne på dansk jord.

 Dag 2.

Vi begynder dagen med at stille skarpt på flygtninge og indvandreres religion og dens afgørende betydning for integrationen. 

Senere på dagen sættes der fokus på de religiøse ekstremistiske miljøers magt og påvirkninger på deres trosfæller. Tidligere imam Ahmed Akkari holder oplæg og debat om de lukkede islamistiske miljøer i Danmark. Vi kigger nærmere på, hvordan samfundet bedst forebygger unges søgen over i de ekstremistiske miljøer. Til sidst belyser vi de udfordringer og fælder, der hindrer mediernes dækning af de ekstremistiske miljøer.

Sidst på dagen får vi besøg af en minoritetsung, som holder et oplæg om, hvordan det er at vokse op i et miljø, der er stærkt præget af en parallelkultur, der står i stor opposition til den danske kultur.

Vi afslutter med en debat om islams indflydelse på samfundet og mediernes rolle og påvirkning.

Dag 3.

Dagen indledes med et fokus på flygtninge og indvandreres integration på arbejdsmarkedet. Her vil der være oplæg om flygtningenes medbragte kompetencer, samt kommunernes og erhvervslivets udfordringer med at hjælpe dem til selvforsørgelse. Vi skal også se nærmere på den særlige udfordring det er at få flygtningekvinderne i beskæftigelse.

Senere skal vi høre om kriminalitet og indvandrebander i vores parallelsamfund. Her vil vi få besøg af en af de praksisnære fagfolk, som arbejder i miljøerne. Han vil give et indblik i hvem de unge kriminelle er, og hvad politi og sociale myndigheder gør for at få dem ud af kriminalitet.

Den sidste del af dagen handler om journalisters udfordringer i at afdække integrationsproblemerne. Her vil journalist og redaktør Martin Kjær Jensen give sine bud på, hvordan man arbejder i lukkede minoritetsmiljøer. Han vil bla. fortælle om erfaringerne med at lave TV2 dokumentaren “Moskeerne bag sløret”.

Dagen afsluttes med en debat om, hvordan deltagerne kan bruge kursets indhold til at opdage nye vinkler og historier. Og ikke mindst, hvordan man som journalist kan blive skarpere i at dække integrationsområdet uden at overgeneralisere.

 Selve kurset:

Kurset foregår i skønne omgivelser på Hou Søsportscenter/Egmont Højskolen, Odder. Indkvarteringen er på enkeltværelse i feriehuse, som ligger ned til stranden. Vi spiser frokost og aftensmad på Egmont Højskolen sammen med højskoleeleverne.

Vi vil stå for arrangementer og hygge om aftenen, så du kan lære dine medkursister bedre at kende, networke. Det vil være god mulighed for at diskutere journalistik og udveksle erfaringer.

Selve undervisningen afholdes af forskellige oplægsholdere og veksler mellem oplæg, diskussioner og til tider gruppearbejde.

Det indgår i prisen

Prisen inkluderer indkvartering på enkeltværelse og fuld forplejning under hele kurset, og materialer.

Tilmeldingen er bindende.

Din tilmelding er bindende. Du kan naturligvis komme i en situation, hvor du må melde fra. Indtil fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på 1000 kr. Hvis afbud sker mindre end fire uger før kursusstart start, opkræves den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig som privatperson har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.

Foto: Henrik Kokborg, Københavns Rådhusplads 2014

Undervisere

Martin Kjær Jensen: Redaktionschef hos Deluca Film i Aarhus.

Som undersøgende journalist har Martin Kjær Jensen i en årrække fordybet sig i integrationsstof. I 2016 tilrettelagde han sammen med Irene Thyrri dokumentarserien ‘Moskeerne bag sløret,’ som blev nomineret til Cavlingprisen. Tidligere har han blandt andet skrevet bestselleren ‘Min afsked med islamismen’ om og med den tidligere imam Ahmed Akkari.

Som led i sit arbejde har Martin rejst i blandt andet Irak, Somalia og Tyrkiet.

Ahmed Akkari – Forfatter, skolelærer og tidligere imam

Ahmed Akkari blev kendt i offentligheden under Muhammedkrisen da han blev talsmand for gruppen af danske imamer og muslimske organisationer, der ønskede at protestere imod publiceringen af tegningerne i Jyllands-Posten.

I 2013 stod Akkari frem og gav sin del af historien om, hvad der skete under Muhammedkrisen, og han tog kraftigt afstand fra sine handlinger under Muhammedkrisen.

I dag er Ahmed Akari en af demokratiets stærkeste forkæmpere der i særlig grad forstår og kan sætte ord på, hvor dyrebart vores folkestyre med dets ytringsfrihed er.

Han har siden udgivet bøgerne:

Min afsked med islamismen – Muhammedkrisen, dobbeltspillet og kampen mod Danmark.

Mod til at tvivle – en fortælling om eksil, humanisme og hvilken forskel et bibliotek kan gøre.

Henrik Kokborg – integrationsekspert og indehaver af integrationsinfo

Siden 2012 har Henrik grundet sin unikke indsigt i mellemøstlige kulturer og religiøse forhold undervist og rådgivet de fleste faggrupper i Danmark, der dagligt arbejder med flygtninge og indvandrere og deres familier. Henrik har via sit netværk tæt kontakt til islamistiske miljøer, og har rådgivet forældre til børn, der har været i krig i Syrien. Derudover har Henrik rådgivet på Tv-produktioner omhandlende integrationsproblematikker på dansk jord, og klædt nyhedsredaktioner på i forhold til dækning af islamistiske miljøer.

Henrik har ved 20 års praksisarbejde og studier, opnået en dybdegående viden om de mest udsatte flygtninge og indvandrere. Dette kombineret med to årlige rejser til konfliktområderne i Mellemøsten for at studere samfunds- og familiekultur samt flygtningenes situation. Henrik har qua sine rejser opbygget solid erfaring i at begå sig i mellemøstlige kulturer, radikale miljøer og konfliktområder.

Henrik har mødt og interviewet repræsentanter fra forskellige fløje, heriblandt Jabra Al-Nusra, Islamisk Stat, tropper ved fronten, centrale ledere i det kurdiske parlament, yazidierne og flygtningene i lejrene m.fl.