Brandingstrategi og kampagner

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
5 dage
Pris:
22.950 kr. | PU-støtte: 6.750 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 616 evalueringer)
Forår 2023

Derfor skal du tage kurset
Et stærkt brand står klart og unikt i bevidstheden hos målgruppen og blandt medarbejderne. Men hvordan bygger man et stærkt brand?

På kurset skal du arbejde med brandanalyse, udvikling af brandstrategier og positionering.

Du får en teoretisk og begrebsmæssig forståelse for image- og brandingprocesser i bredeste forstand, og samtidig lærer du at omsætte teorierne til praktisk kommunikationsarbejde.

Efter kurset kan du træffe strategiske til- og fravalg, udvikle egne strategier og bedre forholde dig til andres forslag eksempelvis fra marketingafdelingen og eksterne bureauer.

Du bliver også klædt på til at rådgive din ledelse om branding.

Du lærer at:

  • forstå brandingarbejdets relevans, rolle og udfordringer i forhold til forretningsudvikling, innovation og CSR.
  • at arbejde med brandingstrategier og -processer, positionering og scenarievalg. Herunder også om brandhierarkier og -arkitektur, logo- og designprocesser samt værdidifferentialer.
  • udvikle, tilrettelægge og arbejde kreativt med kampagner, herunder netværkskampagner og sociale mediekampagner.
  • forstå, hvad kultur og identitet samt interne kampagner betyder for forankring af brandet og implementering af forandringer af brandet.
  • bruge storytelling, kreativitet og involvering.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der vil dygtiggøre dig i at arbejde inden for branding og udvikling af strategiske kampagner.

Du arbejder eksempelvis som journalist, kommunikatør, leder eller mellemleder.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussioner i små grupper eller i plenum og gruppeøvelser. Der er desuden to online-seminarer med individuelle opgaver.

Du forventes at arbejde med eget brandingprojekt enten fra din arbejdsplads eller efter eget valg. Projektet danner grundlag for din eksamensopgave.

Du får en omfattende litteraturliste, og ved hvert underviseroplæg udleveres handouts som støtte til egne noter. Der er anbefalet læsning til hvert seminar, som du kan læse før eller efter kurset.

Sted
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Emdrupvej 72
2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen
Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 10 ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejleding, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Jesper Højberg

Mag.art. Adjungeret professor på CBS og bestyrelsesformand i Kforum, Advice A/S og Groupcare.

Mie Femø Nielsen

Ph.d. og cand.mag. Professor og centerleder på Københavns Universitet. Har publiceret en række bøger og artikler om strategisk kommunikation, mødeledelse, virtuelt samarbejde og facilitering af organisatoriske processer, og har lang og bred erfaring med at tilrettelægge fysiske og virtuelle aktiviteter og processer såsom seminarer, workshops, møder og undervisning.

Ann Merrit Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen er Ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet og cand.mag. i dansk og historie. Ann Merrit Nielsen har arbejdet med strategianalyse og rådgivning på bl.a. NEXTWORK A/S og underviser desuden i strategisk kommunikation og diskursanalyse på Københavns Universitet.

Ann Merrit Nielsen har også udført diverse kommunikationsopgaver i egen kommunikationsvirksomhed Merrit Consulting. Arbejder til dagligt med bl.a. sprog og magt, med tillid i professionel kommunikation og med kommunikationsmåling. Ann Merrit Nielsen er medlem af forskningscenteret Centre for Interaction Research and Communication Design (CIRCD).

Mere om dette kursus