Bliv KNIVSKARP til projektledelse – og spar tid og penge i virksomheden (Aarhus)

Startdato:
Udbyder:
Sted:
8000 Aarhus
ME plus:
ME
Dage:
5 dage
Pris:
13.500 kr. + moms | PU-støtte: 4.500 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 5 evalueringer)
Forår 2019

Arbejder du med projekter i hverdagen?

Har du som leder på en redaktion eller andet medie fået ansvaret for en større opgave?

Eller står du ganske enkelt overfor dit første projekt?

Så giver dette projektlederkursus dig værktøjer, der kan løfte din indsats og sikre projektsucces. Du får træning i – og tryghed i forhold til den grundlæggende værktøjskasse inden for projektledelse. 

Bliv en stærk projektleder og få styr på din personlige effektivitet

Alle grene af mediebranchen arbejder på den ene eller anden måde med projekter. For at kunne det, kræver det en solid værktøjskasse med metoder og principper, der både klæder dig på til at arbejde professionelt med dine projekter, men som også hjælper dig personligt med struktur, prioriteringer og personlig effektivitet.

Dit udbytte af projektlederkurset

Projektledelse er som at lære et nyt sprog og en ny kultur – og kurset gør, at de barrierer, der måtte være for, at du kan træde helhjertet ind i rollen, nedbrydes.

Du bliver tryg ved de værktøjer, der knytter sig til arbejdet og som er kendte i projektverdenen – og som har vist sig afgørende for projektsucces.

Virksomhedens udbytte

For dedikerede projektledere, der løfter deres ansvar og sikrer succesfulde projekter, har langt de bedste forudsætninger for at træffe aktive og korrekte valg ift. projektlederrollen.

Det styrker virksomhedens konkurrenceevne og sikrer det professionelle arbejde med projekter og virksomhedens projektkultur.

Indhold på dette projektlederkursus

Projektlederkurset er bygget op af 3 moduler (2+2+1 dag) med typisk 2 ugers mellemrum.

Modul 1:

Projektopstart og projektplanlægning (2 dage)

 • Projektafgrænsning og projektets faser
 • Projekt formål, mål og succeskriterier
 • Interessentanalyse og interessenthåndtering
 • Sammensætning af den optimale projektorganisation
 • SWOT-analyse og risikoanalyse
 • High level plan, projektplan
 • Tidsestimering of ressourceallokering

Modul 2:

Projektledelse, motivation og kommunikation ( 2 dage)

 • Projektlederens ledelsesopgaver
 • Sammensætning og forståelse af teamets kompetencer
 • Det effektive projektmøde
 • Konflikthåndtering og samarbejde
 • Hvordan skaber du motivation og engagement i projektet
 • Præsentationsteknik
 • Personlig effektivitet
 • Målrettet kommunikation

Modul 3:

Fremdrift i projektet og projektafslutning (1 dag)

 • Projektplan og logs
 • Ændringsstyring
 • Afslutning og evaluering af projektet

Målgruppe

Denne projektledelsesuddannelse er for alle, der bevæger sig i eller omkring projekter.

Uanset om du er redaktionel medarbejder, leder, journalist eller fotograf arbejder du projektorienteret i en eller anden grad.

Den henvender sig til nuværende eller kommende projektledere med behov for grundlæggende kendskab til værktøjskassen inden for projektstyring og projektledelse.

Du kan også som projektdeltager bruge dette projektkursus til at forstå din projektleders rolle og de værktøjer, der arbejdes med i projektet.

Form

Vi arbejder med en praksisnær tilgang, og vi sikrer konstant at arbejdet relateres til din egen hverdag. Vi arbejder aktivt med teori, cases, øvelser, træning og erfaringsudveksling.

God projektledelse handler både om ledelse og styring

Er du også lidt forvirret over de mange begreber, der findes indenfor projektledelse? Er projektledelse fx det samme som projektstyring? Er project management training eller et project management kursus anderledes end et projektlederkursus?

Og hvilke projektlederværktøjer er indeholdt i hvilke?

Essens må være at intet projekt kan styres i mål – uden ledelse! Derfor får du på dette projektlederkursus en dybdegående gennemgang og træning af de essentielle værktøjer – både indenfor ledelse (leadership) og styring (manegement).

Vi arbejder med metoder og værktøjer til styring og ledelse af projektet, og sætter fokus på det ansvar man har som projektleder.

Den sunde og effektive projektproces

Dette kursus hjælper dig til en konkret og overskuelig tilgang til projektledelse. Vi fokuserer på at få projektet godt fra start med konkrete mål og succeskriterier samt effektiv planlægning og gennemførelse.

Vi arbejder også med teamsammensætning, håndtering af ledelsesudfordringer og kommunikationen i projektet. Og vi træner den gode og succesfulde afslutning af projektet.

Dig som succesfuld projektleder

Vi sørger hele vejen igennem kurset for, at du afprøver værktøjerne i praksis. Vi sikrer et solidt fundament, så du som leder af projektet står stærkt. Og så du tør træde ind i den lederrolle, der er påkrævet, når man pludselig har ansvaret for et projekt.

Vi arbejder med din personlige rolle i projektet med det formål at sikre dig en mere fokuseret tilgang til arbejdet med en sund projektkultur. Vi arbejder også med projektlederens rolle som facilitator, der skaber sammenhæng mellem de mange involverede i projektet.

Undervisere

Søren Leth Nielsen

Søren har mere end 25 års erfaring som leder og projektleder i ind-og udland i frivilligt, offentligt og privat regi. Han har bl.a. været projektleder/performance coach på flere større og mindre globale projekter. Her kan bl.a. nævnes projekter i henholdsvis Siemens og Maersk Oil, hvor de udviklede metodikker gav væsentlige forbedringer i projekternes performance. Det er bl.a. praktiske værktøjer og tilgange herfra, som Søren bringer ind i undervisningen.

Udover at undervise i projektledelse, arbejder Søren som coach, mentor og konsulent indenfor:
Strategiudvikling og implementering, innovation, Leder-, Team- & medarbejderudvikling samt optimering af processer og arbejdsgange ved hjælp af LEAN. Han bruger innovative værktøjer som f.eks. LEGO® SERIOUS PLAY®.

Søren tror på at mennesker grundlæggende vil gøre det godt og sætter tillid og ydmyghed som væsentlige værdier for at vi som mennesker kan fungere optimalt. Han har stort fokus på at undervisningen skal skabe værdi for både deltager og virksomheder.

Den faglige og menneskelige ballast er opnået gennem ansættelser i Forsvaret, Siemens og Maersk.

Brian Dahl Steinecke Thomsen

Brian har mere end 30 års erfaring som leder og projektleder i ind-og udland. Han har bl.a. været projektleder på flere større og mindre globale projekter indenfor byggeri og forbedringer. Her kan bl.a. nævnes projekter i henholdsvis Siemens og Danfoss, hvor han via konstant udfordring af status quo, skabte væsentlige forbedringer i projekternes performance. Det er bl.a. de praktiske værktøjer og tilgange herfra, som Brian bringer ind i undervisningen.

Udover at undervise på projektledelse, arbejder Brian som coach, mentor og konsulent indenfor:

Leder-, Team- & medarbejderudvikling samt optimering af processer og arbejdsgange ved hjælp af LEAN.

Brian søger altid at skabe de bedste forudsætninger for udvikling og læring i et miljø baseret på ydmyghed, tillid og gensidig respekt. Brian har en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør samt en mastergrad i læringsprocesser med speciale i organisatorisk læring.

Den praktiske erfaring er opnået gennem ansættelser i bl.a. Forsvaret, Danfoss, Dansk Byggeri og Siemens.