Analytisk formidling – gør det svære let at forstå

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
5 dage
Pris:
22.950 kr. | PU-støtte: 4.500 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 552 evalueringer)
Forår 2021

Hvordan formidler jeg komplekse emner?
Verden er kompleks, og uanset om du arbejder som journalist eller kommunikatør, vil du jævnligt stå med den samme udfordring:

 • Hvordan gør jeg historien interessant uden at reducere den til noget banalt?
 • Hvordan skaber jeg forståelse for det væsentlige, uden at læserne står af?

Svaret er analytisk formidling.

Analytisk formidling gør det svære nemt at forstå
Tit ser vi det som modsætninger: Den sammensatte virkelighed og den enkle, letfortalte historie, som redaktøren og brugerne gerne vil have.

Kurset bøjer modsætningerne mod hinanden og viser, hvordan de mødes.

Det handler om at:

 • stå ved kompleksiteten
 • gøre det svære forståeligt
 • gøre det komplicerede klart

På dette kursus lærer du, at:

 • tilrettelægge arbejdsprocessen, så du får bedst muligt overblik over stoffet.
 • skabe sammenhæng i en kaotiske stofmængde, så du ved, hvilken historie du vil fortælle.
 • gøre det komplekse spiseligt ved at formidle kreativt, tydeligt og enkelt uden at blive banal og forsimplende.
 • selv at rumme det sammensatte, så du ikke låser dig fast på en ensidig fortolkning af en sag.

Du kommer bl.a. til at arbejde med tunge rapporter, der skal forvandles til tekster i mange genrer og længder – fra tweet’et over nyhedsartiklen til featuren.

​Kurset er for dig
Kurset er for dig, der fx skal formidle abstrakte sammenhænge, kompleks forskning, teknisk viden eller indviklet lovgivning.

Kurset henvender sig både til uddannede journalister og kommunikatører og er ikke et introducerende kursus i journalistisk metode.

Vi tager udgangspunkt i den skrevne tekst, men principperne kan også bruges i andre formidlingsformer.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem oplæg, cases, praktiske øvelser. Gennem opgaver og diskussioner får du mulighed for at koble teorier og modeller med din egen praktiske erfaring.

Eksamen
Fem uger efter sidste undervisningsdag skal du aflevere en skriftlig eksamensopgave, som bedømmes efter 7-trins-skalaen med ekstern censur.

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejledning, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 10 ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en relevant kort videregående uddannelse
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Malene Bjerre

Udannet cand.mag. i dansk og italiensk med en tillægsuddannelse fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Har arbejdet som journalist, redaktør og kommunikationsrådgiver og er forfatter til en række bøger om sprog, kommunikation og journalistik. Har lang undervisningserfaring i journalistisk metode.

Mere om dette kursus