Agil projektledelse

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2400 København NV
Dage:
4 dage
Pris:
14.550 kr. | PU-støtte: 5.400 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 616 evalueringer)
Forår 2023

Du bliver styrket i din rolle som projektleder i medie- og kommunikationsbranchen med værktøjer fra Scrum-metoden. Efter kurset kan du forstå, designe og styre agile projekter fra start til slut.

Derfor skal du tage kurset

På kurset lærer du at projektstyre på en ny måde med Scrum-metoden, så du altid når sikkert i mål med dine projekter.

Scrum er en agil projektmetode, der egner sig godt til mediebranchens virkelighed med uforudsigelige kreative processer og løbende tilpasninger af indhold, økonomi og deadlines.

Med metoden får du nye, stærke kompetencer, som – kombineret med det branchekendskab, du allerede har – gør dig i stand til at styre dine projekter og sikre, at de ikke løber af sporet.

På kurset lærer du også at bruge personlighedstests til at opnå indsigt i gruppepsykologi og i de faser, dit projektteam gennemgår i løbet af en proces. På den baggrund kan du skabe de optimale rammer for, at dit projekt bliver en succes.

På kurset lærer du at

  • projektstyre med metoden Scrum
  • planlægge, analysere, prissætte og økonomistyre et medieprojekt
  • sammensætte, facilitere og koordinere en arbejdsgruppe effektivt i forhold til gruppepsykologiske problemstillinger
  • blive bevidst om personlige kompetencer og ressourcer
  • afrunde og evaluere et medieprojekt.

Kursusformen veksler mellem oplæg, øvelser, holdundervisning, selvstudie og projektarbejde.

Din underviser Helle Isted Ludvigsen kommer selv fra mediebranchen og har over 25 års erfaring med at lede og projektstyre redaktioner og projekter i tv-branchen – herunder DR.

Kurset er for dig

Du har erfaring med projekter fra dit job som fx mellemleder, tv- eller post-tilrettelægger, journalist, VJ eller kommunikatør – og du mangler en egentlig projektmetode at arbejde ud fra.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Emdrupvej 72, 2400 København NV.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav:

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • En relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud. Læs mere om regler for framelding.

Er du ikke berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond?

Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside

Undervisere

Helle Isted Ludvigsen

Projektleder på events for Kulturstyrelsen, private firmaer og non-profit medieorganisationen The Why Foundation. Helle er mentor for nye ledere og mediestuderende og certificeret coach. Uddannet i film– og medievidenskab og offentlig forvaltning. Har i 30 år arbejdet med journalistisk programindhold og redaktionel ledelse på P3, P4 og DR Kultur samt programserier til TV2.

Mere om dette kursus