Mentaltræning – Mindfulness version 2.0

Startdato:
Udbyder:
Sted:
2860 Søborg
ME plus:
ME
Dage:
3 dage
Pris:
7.350 kr. + moms | PU-støtte: 2.340 kr.
Evaluering af tidligere kurser fra denne udbyder
(Baseret på 13 evalueringer)
Forår 2017
styrke

Træn din hjerne til øget ro og fokus

Mentaltræning – Mindfulness version 2.0, er et kraftfuldt personligt udviklende kursusforløb, der giver dig ro, nærvær og balance når bølgerne går højt på produktionsgangene.

Vi arbejder praksisorienteret og målretter indholdet så du kommer hjem med lige præcis de personlige strategier du har mest brug for.

Du kan fx arbejde med dit fokus, din relation til din leder, din rummelighed, din ro og dit overblik i pressede situationer eller dit selvværd og du vil blive overrasket over hvor meget fremgang du opnår.

Arbejdet med Mentaltræning har blandt andet følgende dokumenterede effekter:

Øget ro og dermed reduceret stress. Forbedret trivsel gennem højere fokus på de positive tanker og følelser. Forbedret søvn, øget rummelighed og dermed en højere pyt-grænse. Du vil gennem træningen opleve at du i højere grad arbejder i overensstemmelse med dine værdier og styrker, hvilket øger såvel tilfredshed som kreativitet, flow, personlig vækst og motivation.

Kursusforløbet afvikles med en dag hver måned i tre måneder, så der er tid til fordybelse og fastholdelse.

Som deltager skal du regne med hjemmearbejde i form af en daglig mentaltræning på sofaen af et kvarters varighed.

Effekten af din træning dokumenteres efter endt forløb.

Du får…

  • En række konkrete veldokumenterede redskaber, der øger din arbejdsglæde og trivsel generelt.
  • En velafprøvet mental teknik, du kan anvende hvor som helst og når som helst

Du bliver bedre til
…

  • At trives indenfor de givne rammer, samtidig med at du bevarer din sunde, kritiske sans.
  • At være nærværende og fokuseret.
  • At styrke dine tanker og din bevidsthed.
  • At reducere tankemylder, uro og bekymringer.

Målgruppe for kurset

Kurset er for ledere i mediebranchen (og deres medarbejdere), der ønsker enkle teknikker til hurtigt at finde indre ro og mere trivsel i arbejdsdagen.

Indhold & form

Mentaltræning er en ny disciplin i arbejdssammenhænge. Disciplinen stammer fra sportens verden og benyttes, når højtydende elitesportsfolk vil blive de bedste. Det er et unikt koncept, der baner vejen direkte til dit ubevidste sind, så du kan arbejde fokuseret med det, du ønsker, uden at bruge energi på det. Netop det gør mentaltræning til markedets stærkeste redskab, når vi skal finde frem til de ubevidste ressourcer, vi alle har i os, men som ofte er sandet til af virkelighedens krav og travlhed.

Måske kender du det, at du har deltaget i et inspirerende kursus, men efter to uger er dine nye tanker og intentioner oversvømmet af virkeligheden og gamle vaner?
 Dette kursusforløb er planlagt, så din udvikling bliver forankret over tid, og derfor også virker på den lange bane. Det eneste forudsætning er, at du tager dig selv alvorligt og investerer 15 minutter fx dagligt i din egen trivsel i kursusperioden.

Undervisningen er proces- og praksisorienteret, så du får helt konkrete værktøjer og enkle metoder, der kan sættes i spil i en travl hverdag.

Undervisere

Mitzi Svenstrup

MitziPege200 Int. cert. ICI Master Coachtræner og Mentaltræner
Mitzi er specialiseret i trivselsskabende stresshåndtering, og faciliterer og underviser i udviklingsprocesser og mentaltræning for individer, teams og organisationer. Mitzi’s arbejder med trivsel hos det “hele menneske”, hvilket indebærer at work-life balance får et specielt fokus, som en nøgle til øget trivsel.
Derudover er Mitzi optaget af trivsel i familien, og er i gang med et forskningsprojekt om ADHD-ramte familier.
Mitzi har blandt andet en fortid som leder af en medievirksomhed gennem 10 år.