DjE – ME

I de fleste overenskomster med Dansk Journalistforbund er der regler om efteruddannelse. I nogle af disse overenskomster har DjE-mærkede kurser en særlig betydning. Disse kurser er fremover mærket med ME. Bortset fra navnet er der ingen ændring. Hvis du har spørgsmål, kan du spørge din arbejdsgiver eller kontakte Dansk Journalistforbund.